RADA ČSSM

MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM

MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM
1. Lékařská specializace: psychiatrie, psychoterapie, sexuologie 2. Výcvik: skupinová a individuální psychoterapie. 3. Vzdělání: Lékařská fakulta University Karlovy. Promoce 1983, pak 3 roky práce v Psychiatrické léčebně Praha, nato atestace z psychiatrie. V l. 1985-1990 absolvoval výcvik ve...

—————

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.
narozen 11.7.1954 v Levoči, adresa: U smaltovny 16, 17000 Praha 7 registrovaný klinický psycholog (registrační číslo MZd ČR 022-0077-9559) v Sexuologickém ústavu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze, Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2, profesor klinické  psychologie na katedře...

—————

prim. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM, MBA

prim. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM, MBA
Absolvent 1. LF, zaměstnanec Urologické kliniky VFN a 1. LF v Praze, kde je od r. 2012 primářem a od ledna 2023 také primářem tamějšího Sexuologického ústavu.  Je členem výboru České urologické společnosti ČLS JEP, předsedou její andrologické sekce, členem Sexuologické společnosti ČLS JEP,...

—————

prim. MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM - předseda rady

prim. MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM - předseda rady
pracuje jako primář Sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. V roce 2013 složil mezinárodní zkoušku ze sexuální medicíny a stal se Fellow of the European Committee of Sexual Medicine (FECSM). V roce 2015 dokončil postgraduální studium a obhájil disertační práci na téma...

—————

Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.

je evoluční psycholog a sexuolog (Ph.D. z lékařské psychologie a psychopatologie, European Certified Psychosexuologist). Vede výzkumnou laboratoř Evoluční sexuologie a psychopatologie na NÚDZ a vyučuje v rámci studijní specializace Etologie člověka na Fakultě Humanitních Studií Univerzity...

—————

MUDr. Jan Novák, FEBU, FECSM

MUDr. Jan Novák, FEBU, FECSM
je absolventem 1. LF UK. Působí na Urologické klinice VFN a 1. LF UK, dále v Centru lékařské genetiky a reprodukční medicíny Gennet a na TH klinice v Praze. V roce 2019 úspěšně složil atestaci z urologie a získal titul FEBU, v roce 2020 získal titul FECSM a v roce 2021 úspěšně složil atestaci ze...

—————