RADA ČSSM

MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM - předseda rady

MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM - předseda rady
  MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM zvolený předseda rady ČSSM   1. Lékařská specializace: psychiatrie, psychoterapie, sexuologie   2. Výcvik: skupinová a individuální psychoterapie.   3. Vzdělání: Lékařská fakulta University Karlovy. Promoce 1983, pak 3 roky práce v...

—————

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.
             Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.   narozen 11.7.1954 v Levoči, adresa: U smaltovny 16, 17000 Praha 7 registrovaný klinický psycholog (registrační číslo MZd ČR 022-0077-9559) v Sexuologickém ústavu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v...

—————

doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.

doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
je zástupce přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN v Praze – Motole pro výuku, vědu a výzkum a pracuje jako výzkumný pracovník v laboratoři evoluční sexuologie a psychopatologie Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech. Působí jako soudní znalec v oboru...

—————

MUDr. Marek Broul, Ph.D., FECSM

MUDr. Marek Broul, Ph.D., FECSM
pracuje jako zástupce přednosty Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Dále pracuje na Sexuologickém oddělení Masarykovy nemocnice jako sexuolog....

—————

Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.

je evoluční psycholog a sexuolog (Ph.D. z lékařské psychologie a psychopatologie, European Certified Psychosexuologist). Vede výzkumnou laboratoř Evoluční sexuologie a psychopatologie na NÚDZ a vyučuje v rámci studijní specializace Etologie člověka na Fakultě Humanitních Studií Univerzity...

—————