MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM - předseda rady

MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM - předseda rady

 

MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM

zvolený předseda rady ČSSM

 

1. Lékařská specializace: psychiatrie, psychoterapie, sexuologie

 

2. Výcvik: skupinová a individuální psychoterapie.

 

3. Vzdělání: Lékařská fakulta University Karlovy. Promoce 1983, pak 3 roky práce v Psychiatrické léčebně Praha, nato atestace z psychiatrie. V l. 1985-1990 absolvoval výcvik ve skupinové psychoterapii, 1991-3 nástavbový výcvik v bálintovské supervizi. V r. 1991 základní výcvik lektorů sex. vzdělávání (organizováno National Institutes of Health). Atestace /sexuologie v r. 1990, 2012 „Evropská“ atestace (FECSM) a 2017 obhájil disertační práci v doktorském studiu a dosahl titulu Ph.D.

Aktivně se účastní oborových kongresů a konferencí doma i v zahraničí.

 

4. Psychiatrická a sexuologická praxe - léčba a diagnostika duševních poruch a nemocí (farmako- i psychotherapie), léčba funkčních sexuálních poruch, terapie parafilních pacientů. Faloplethysmografie a další sexodiagnostické metody.

Pracuje jako soudní znalec jak samostatně, tak v rámci Znaleckého institutu pro psychiatrii, sexuologii a klinickou psychologii.

 

5. Pracovní angažmá: spolu s MUDr. Hollym zakladatel NZZ TH klinika sro. Zařízení v současnosti poskytuje péči v oborech psychiatrie, sexuologie, urologie a psychologie včetně dětských podoborů.

 

6. Jazykové vybavení: rusky, anglicky a francouzsky

 

Kontakt: trojan@thklinika.cz