MUDr. Petra Vrzáčková, Ph.D., FECSM

MUDr. Petra Vrzáčková, Ph.D., FECSM
Po absolvování  1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pracuje od roku 2007 jako gynekoložka na Gynekologicko-porodnické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze „u Apolináře“. V roce 2012 úspěšně zakončila po studiu v Oxfordu, Lyonu a Portu mezinárodní zkoušku z oboru sexuální medicína a získala tak titul FECSM (Fellow of the European Comittee of Sexual Medicine). Ve své praxi se zaměřuje na sexuální problematiku onkologických pacientek. Je členkou České a Evropské společnosti pro sexuální medicínu. 
Vědecká, publikační a odborná činnost
* Přednášková činnost na odborných kongresech
* autorka kapitol věnujících se erotickým pomůckám, lubrikantům a afrodiziakům v několika odborných publikacích
* autorka a spoluautorka odborných článků v českých i zahraničních časopisech
*online poradna, diskuse a rozhovory se zaměřením na sexuální problematiku, sexuální výchovu a prevenci rakoviny děložního hrdla