prim. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM, MBA

prim. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM, MBA

Absolvent 1. LF, zaměstnanec Urologické kliniky VFN a 1. LF v Praze, kde je od r. 2012 primářem a od ledna 2023 také primářem tamějšího Sexuologického ústavu. 

Je členem výboru České urologické společnosti ČLS JEP, předsedou její andrologické sekce, členem Sexuologické společnosti ČLS JEP, ČSSM, ESSM / ISSM, EAU. 

Věnuje se převážně andrologické diagnostice a terapii, včetně operační.