prim. MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM - předseda rady

prim. MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM - předseda rady
pracuje jako primář Sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. V roce 2013 složil mezinárodní zkoušku ze sexuální medicíny a stal se Fellow of the European Committee of Sexual Medicine (FECSM). V roce 2015 dokončil postgraduální studium a obhájil disertační práci na téma Kvalita života a erektilní dysfunkce po radikální prostatektomii.