MUDr. Marek Broul, Ph.D., FECSM

MUDr. Marek Broul, Ph.D., FECSM
pracuje jako zástupce přednosty Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Dále pracuje na Sexuologickém oddělení Masarykovy nemocnice jako sexuolog. V roce 2013 složil mezinárodní zkoušku ze sexuální medicíny a stal se Fellow of the European Committee of Sexual Medicine (FECSM). V roce 2015 dokončil postgraduální studium a obhájil disertační práci na téma Kvalita života a erektilní dysfunkce po radikální prostatektomii.