PŘIHLÁŠKA DO ČSSM


Uvedené údaje budou použity pouze pro účely korespondence České společnosti pro sexuální medicínu, zasílání pozvánek, časopisu, odborných informací.

Přihlášku můžete zaslat na e-mailovou adresu: cssm@email.cz

Jak zaplatit členské příspěvky? Je třeba provést úhradu převodem na účet č. 1092008951/5500. Variabilní symbol, nechť je Vaše datum narození ve formátu DDMMRRRR, tj. kdo se narodil 2.11.1970, napíše 02111970 apod.