AKTUALITY

26.11.2019 19:07

Program kongresu ESSM je na světě!

Preliminary program is out!

Check it at https://www.essm-congress.org/view-program/ and don't forget to subscribe for #ESSM20 in Prague 23-25 January

What are you waiting for?

—————

29.10.2019 10:13

Sympozium ČSSM v Českém Krumlově 29. - 30. 5. 2020

Blíží se i naše symposium v Českém Krumlově a samozřejmě ti, kdo přihlásí příspěvek do Prahy mohou ho přednést i tam. Pro připomenutí data: 29. - 30. 5. 2020

Brzy obdržíte pozvánku i na tuto neméně důležitou akci ČSSM a již nyní jednáme se zajímavými hosty, které bychom chtěli pozvat.

—————

29.10.2019 10:12

22. kongres ESSM v Praze (23. - 25. 1. 2020)

Milé kolegyně, milí kolegové,

kvapem se blíží zásadní akce našeho odborného života. Nejprve se dočkáme 22. kongresu ESSM v Praze (23. - 25. 1. 2020) a věříme ve Vaši hojnou účast. Využijte co nejdříve možnosti registrace za výhodnou cenu 

https://www.essm-congress.org/register-now/

Předpokládám také, že opět obdržíme několik grantů k účasti mladších kolegů, zatím jsem nedostal odpověď, kolik jich bude - informujeme vás. V rámci kongresu budeme mít k dispozici první dopoledne k organizaci Národního setkání, které bude v češtině resp. slovenštině a v zásadě záleží jen na nás, čím je vyplníme. Organizace se laskavě ujala Kateřina Klapilová, tak se s náměty neváhejte na ni obrátit (katerina.klapilova@seznam.cz) s námětem své prezentace.

—————

27.06.2019 11:10

Výsledky soutěže o nejlepší abstrakt sympozia ČSSM 2019

1.-2. místo:

Ženská sexuální reakce na mužské stimuly s různou mírou odhalení, vzrušení a atraktivity - Mgr. Alena Čiženkova, Mgr. Lucie Krejčová, Ph.D, Bc. Nicole Komjatiová, Mgr. Tereza Zikánová, Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D

K mechanismům sexuální agrese: mozková zobrazovací studie s paralelní falopletysmografií
Androvičová R, Novák O, Hůla M, Tomeček D, Hlinka J, Weiss P & Klapilová K


3. místo:

BDSM: ICD-11 a výsledky výzkumu v ČR - Eva Jozífková, katedra biologie, Přírodovědecká fakulta Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem UJEP

—————

02.05.2019 15:46

Program sympozia České společnosti pro sexuální medicínu

Program můžete stáhnout zde: 

cssm2019.pdf (1001020)

 

Nebo na stránkách www.bos-congress.cz/cssm2019

—————