AKTUALITY

10.09.2020 17:52

Zápis z Valné hromady ČSSM 4. 9. 2020

Zápis z Valné hromady ČSSM v Českém Krumlově dne 4.9.2020

 

17:32 zahájení Valné hromady dle Stanov ČSSM


 

Počet přítomných členů 20

Souhlas s programem 20/0/0 (pro/proti/zdrželo se hlasování)

 

  1. Finanční stav ČSSM, poplatky za sympozium  

- souhlas s referátem o hospodaření za poslední rok – hlasování 20/0/0

- navýšení členských poplatků pro sympozium – základní sazba 1500,-, pro studenty 750,- Kč - hlasování 16/3/0

   

  1. Členské poplatky

- výši ponechat na 300,- Kč za rok - hlasování  20/0/0

  1. Průběh ESSM v Praze 2020

  2. Volby do rady ČSSM

- kandidáti a počet získaných hlasů

 - Dr. Trojan na pozici člena rady a předsedu – 16 z 20 hlasů

 - Dr. Klapilová na pozici člena rady – 18 z 20 hlasů

 - Dr. Broul na pozici člena rady – 17 z 20 hlasů

 - Prof. Weiss na pozici člena rady - 18 z 20 hlasů

 - Doc. Pastor na pozici člena rady - 17 z 20 hlasů

 

  1. Změny stanov ČSSM

- Čl. 7/10 – hlasování 20/0/0

- Čl. 8/4 – předseda i rada se volí na období 3 let, max. 2 po sobě jdoucí funkční období – hlasování 15/0/0

 - Čl. 8/6f - zrušeno – hlasování 20/0/0

- Čl. 9/4 předseda rady je zároveň i předseda spolku - hlasování 20/0/0

- Čl. 9/11 přijetí nového člena rady i během funkčního období, funkce bude platná do dalších voleb – hlasování 20/0/0

 

  1. Členská základna 

- k datu konání voleb zaplatilo členský poplatek 35 členů

 

  1. Náměty z pléna

  • Pořádající agentura bude na příští sympozia omezenému počtu zájemců nabízet finančně zvýhodněné ubytování  - hlasování 20/0/0

—————

10.09.2020 16:49

Fotky ze Sympozia ČSSM 4. - 5. 9. 2020

Fotografie ze Sympozia ČSSM 4. - 5. 9. 2020 jsou dostupné zde:

 

 https://www.facebook.com/CSSMWEB/posts/991163384720175   

 

—————

22.08.2020 09:10

Seznam kandidátů a jejich medailonky pro volbu rady ČSSM 2020

Na valné hromadě CSSM dne 4. 9. 2020 proběhne i volba do Rady CSSM a volba jejího předsedy.

Níže je možné prohlédnout si medailonky jednotlivých kandidátů.

Na předsedu Rady CSSM letos kandiduje MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM

Do Rady CSSM letos kandidují tito kandidáti (v abecedním řazení): 

MUDr. Marek Broul, Ph.D., FECSM

Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D. (ECPS)

Doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.

 

medailon kandidat_2020_OT.pdf (91 kB)

Medailon_Past.pdf (61 kB)
medailonBroul_rada_CSSM.pdf (62,8 kB)
weissmedailon.pdf (42,5 kB)

medailonek CSSM klapilova.pdf (65,1 kB)
 

—————

22.07.2020 08:44

Pozvánka na kongres a valnou hromadu 9/2020

Vážené kolegyně a kolegové,

ráda bych Vás za celou radu ČSSM pozvala na letošní sympozium a na valnou hromadu, kde mimo jiné proběhnou i volby do výboru ČSSM na další období.
Bližší informace naleznete v přiloženém dopise.

S pozdravem a přáním hezkých letních dnů
Petra Vrzáčková
--
MUDr. Petra Vrzáčková, Ph.D, FECSM
TH klinika s.r.o.
Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1.LF UK v Praze

—————

12.07.2020 09:07

Připomínka termínu Symposia ČSSM - 4. - 5. 9. 2020

Dovolujeme si připomenout termín Symposia ČSSM, tedy 4. - 5. 9. 2020


Aktuální informace sledujte, prosím, na stránkách konference

https://www.bos-congress.cz/cssm2020


 

—————