Zápis z Valné hromady ČSSM 4. 9. 2020

10.09.2020 17:52

Zápis z Valné hromady ČSSM v Českém Krumlově dne 4.9.2020

 

17:32 zahájení Valné hromady dle Stanov ČSSM


 

Počet přítomných členů 20

Souhlas s programem 20/0/0 (pro/proti/zdrželo se hlasování)

 

  1. Finanční stav ČSSM, poplatky za sympozium  

- souhlas s referátem o hospodaření za poslední rok – hlasování 20/0/0

- navýšení členských poplatků pro sympozium – základní sazba 1500,-, pro studenty 750,- Kč - hlasování 16/3/0

   

  1. Členské poplatky

- výši ponechat na 300,- Kč za rok - hlasování  20/0/0

  1. Průběh ESSM v Praze 2020

  2. Volby do rady ČSSM

- kandidáti a počet získaných hlasů

 - Dr. Trojan na pozici člena rady a předsedu – 16 z 20 hlasů

 - Dr. Klapilová na pozici člena rady – 18 z 20 hlasů

 - Dr. Broul na pozici člena rady – 17 z 20 hlasů

 - Prof. Weiss na pozici člena rady - 18 z 20 hlasů

 - Doc. Pastor na pozici člena rady - 17 z 20 hlasů

 

  1. Změny stanov ČSSM

- Čl. 7/10 – hlasování 20/0/0

- Čl. 8/4 – předseda i rada se volí na období 3 let, max. 2 po sobě jdoucí funkční období – hlasování 15/0/0

 - Čl. 8/6f - zrušeno – hlasování 20/0/0

- Čl. 9/4 předseda rady je zároveň i předseda spolku - hlasování 20/0/0

- Čl. 9/11 přijetí nového člena rady i během funkčního období, funkce bude platná do dalších voleb – hlasování 20/0/0

 

  1. Členská základna 

- k datu konání voleb zaplatilo členský poplatek 35 členů

 

  1. Náměty z pléna

  • Pořádající agentura bude na příští sympozia omezenému počtu zájemců nabízet finančně zvýhodněné ubytování  - hlasování 20/0/0

—————

Zpět