Seznam kandidátů a jejich medailonky pro volbu rady ČSSM 2020

22.08.2020 09:10

Na valné hromadě CSSM dne 4. 9. 2020 proběhne i volba do Rady CSSM a volba jejího předsedy.

Níže je možné prohlédnout si medailonky jednotlivých kandidátů.

Na předsedu Rady CSSM letos kandiduje MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM

Do Rady CSSM letos kandidují tito kandidáti (v abecedním řazení): 

MUDr. Marek Broul, Ph.D., FECSM

Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D. (ECPS)

Doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.

 

medailon kandidat_2020_OT.pdf (91 kB)

Medailon_Past.pdf (61 kB)
medailonBroul_rada_CSSM.pdf (62,8 kB)
weissmedailon.pdf (42,5 kB)

medailonek CSSM klapilova.pdf (65,1 kB)
 

—————

Zpět