Pozvánka na kongres a valnou hromadu 9/2020

22.07.2020 08:44

Vážené kolegyně a kolegové,

ráda bych Vás za celou radu ČSSM pozvala na letošní sympozium a na valnou hromadu, kde mimo jiné proběhnou i volby do výboru ČSSM na další období.
Bližší informace naleznete v přiloženém dopise.

S pozdravem a přáním hezkých letních dnů
Petra Vrzáčková
--
MUDr. Petra Vrzáčková, Ph.D, FECSM
TH klinika s.r.o.
Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1.LF UK v Praze

—————

Zpět