AKTUALITY

27.01.2023 13:01

Kongres ČSSM 26.05.2023 - 27.05.2023

Stránky kongresu + přihlášky k aktivní účasti:

https://www.bos-congress.cz/cssm2023

 

 

—————

02.01.2023 09:47

Dopis předsedy ČSSM - listopad 2022

—————

06.12.2022 16:44

Termín dalšího kongresu ČSSM: 26. – 27. 5. 2023

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
Městské divadlo Český Krumlov, Horní 2, Český Krumlov
 
témata
1.           Antikoncepce a sexualita
2.           Poruchy sexuální preference
3.           Drogy a sex
4.           Ejakulační dysfunkce
5.           Erectilní dysfunkce
6.           Orgastická dysfunkce
7.           Evoluční sexuologie
8.           Ženská sexualita
9.           Asistovaná reprodukce
10.            Sexualita hendikepovaných
11.            Zákon a sexualita
12.            Menopauza a sexualita
13.            Prostituce
14.            Pornografie
15.            Neurovědy a sexualita
16.            Pánevní chirurgie a sexualita
17.            Těhotenství a sexualita
18.            Prostata a sexualita
19.            Romantická láska
20.            Sex a internet
21.            Sexuální práva
22.            Sexualita a psychické poruchy
23.            Terapie sexuálních dysfunkcí
24.            Transsexualita
25.            Násilí a sex
26.            DSM-5 a ICD-11

—————

30.05.2022 12:33

Zápis z valné hromady ČSSM 27.5.2022

Zápis z valné hromady ČSSM 27.5.2022

 

Zahájení VH 11:45 hod

Zahájení jednání 12:15, po uplynutí 30 min., předseda konstatuje, že je VH usnášeníschopná i při počtu 20 zúčastněných

 

Počet přítomných členů: 20.

 

Bod 1. – zpráva o hospodaření -O. Trojan

Stav konta ČSSM ke dni 27.5.2022 + 283591,- Kč

Hlasování o schválení hospodaření – pro / proti / zdržel se: 20  / 0 / 0

 

Bod 2. – členská základna – M. Broul

Počet členů ke dni 27.5.2022 59 členů.

Roční poplatek zaplatilo 23 členů.

Další poplatky platí členové průběžně při registraci na sympozium ČSSM.

 

Bod č. 3. – činnost rady – P. Weiss, Z. Pastor

Rada navrhuje kooptaci dalšího člena rady - MUDr. Jana Nováka a dává o návrhu hlasovat.

Hlasování o kooptaci MUDr. Jana Nováka do rady ČSSM – pro / proti / zdržel se: 20  / 0 / 0

 

Bod č. 4. – odborné aktivity – K. Klapilová

Hodnocení sympozia 2022:

25x aktivní účast

230 přihlášených

179 lékařů + psychologů

51 sester

 

Bod č. 5. – návrhy členů

Vladana Augstenová navrhuje zařadit další rok na sympozium příspěvky na téma „doteková terapie“. K. Klapilová – téma je určitě možné přijmout, stačí se přihlásit k aktivní účasti.

 

Další termín sympozia ČSSM: 26. – 27. 5. 2023

Hlasování o dalším datu sympozia – pro / proti / zdržel se: 20  / 0 / 0

 

Poplatky sympozia na další rok – hlasování o ponechání ve stávající výši, či o jejich zvýšení.

 Hlasování o ponechání poplatků za kongres na příští rok ve stejné výši – pro / proti / zdržel se: 19  / 0 / 1

 

2023 je volebním rokem do rady ČSSM – před kongresem budou členi vyzváni k zasílání kandidátek na další 3 roky.

 

Zapsal Dr. Broul

Ověřil Dr. Trojan

 

—————

23.05.2022 15:37

Stanovy Spolku a Zápis z valné hromady 2020

—————