AKTUALITY

25.03.2021 14:58

Projekt Parafilik „Nemůžete za své pocity, můžete za své činy“

Vážené kolegyně a kolegové,

Rádi bychom Vás požádali o spolupráci při doporučení služeb projektu Parafilik pro Vaše klienty či pacienty, kteří se Vám svěřili o neobvyklém nastavení své sexuality. Projekt Parafilik nabízí anonymní a bezplatnou, intenzivní poradensko-terapeutickou pomoc zaměřenou specificky na osoby s neobvyklou sexuální preferencí a jejich blízké.

Pokud se ve své praxi odborně věnujete jiným tématům, než jsou parafilie, nebo vnímáte, že se při práci s lidmi s parafiliemi cítíte nejistě, doporučte jim možnost bezplatné a anonymní odborné terapeutické pomoci v projektu Parafilik. Veškeré informace můžete klientům předat v přiložené informační brožuře https://parafilik.cz/static/media/brozura.pdf?091c7e , zároveň můžete informace o nabídce našich intervencí/služeb distribuovat pomocí letáku https://parafilik.cz/static/media/letak_A4.pdf?091c7e , který bude umístěn na viditelné místo ve Vaší ordinaci. Můžete tak usnadnit osobám s parafilní preferencí přístup k naší nabídce poradensko-terapeutické pomoci. 

 

Veškeré materiály si můžete stáhnout a vytisknout ZDE - 

brožura https://parafilik.cz/static/media/brozura.pdf?091c7e , 

leták https://parafilik.cz/static/media/letak_A4.pdf?091c7e , 

případně nás můžete kontaktovat na parafilik@nudz.cz mailto:parafilik@nudz.cz a my Vám je zašleme vytištěné na Vaši adresu.
Veškeré informace také naleznete na webových stránkách projektu: https://parafilik.cz/

Děkujeme!

Za tým projektu Parafilik,
Mgr. Lucie Krejčová, Ph.D.

—————

17.03.2021 13:06

Prostatic surgery, Erectile Dysfunction and Psychosocial consequences

Rádi bychom Vás pozvali na sledování nového webináře v rámci vzdělávacího programu „BERLIN-CHEMIE ONLINE ACADEMY“.

Živý webinář na téma „Prostatic surgery, Erectile Dysfunction and Psychosocial consequences" se uskuteční ve středu 31.3.2021 od 13.00 do 14.00 hodin.

Webinář bude vysílán v anglickém jazyce s možností simultánního překladu do ruštiny. V jeho průběhu je možné přednášejícím klást dotazy. Obsah webináře bude k dispozici až jeden rok po živém přenosu na webu „BERLIN-CHEMIE ONLINE ACADEMY“.

Registrace zdarma na https://www.berlinchemieacademy.com

 

Berlin-Chemie_Webinar_Urology.pdf (0 )

—————

10.09.2020 17:52

Zápis z Valné hromady ČSSM 4. 9. 2020

Zápis z Valné hromady ČSSM v Českém Krumlově dne 4.9.2020

 

17:32 zahájení Valné hromady dle Stanov ČSSM


 

Počet přítomných členů 20

Souhlas s programem 20/0/0 (pro/proti/zdrželo se hlasování)

 

  1. Finanční stav ČSSM, poplatky za sympozium  

- souhlas s referátem o hospodaření za poslední rok – hlasování 20/0/0

- navýšení členských poplatků pro sympozium – základní sazba 1500,-, pro studenty 750,- Kč - hlasování 16/3/0

   

  1. Členské poplatky

- výši ponechat na 300,- Kč za rok - hlasování  20/0/0

  1. Průběh ESSM v Praze 2020

  2. Volby do rady ČSSM

- kandidáti a počet získaných hlasů

 - Dr. Trojan na pozici člena rady a předsedu – 16 z 20 hlasů

 - Dr. Klapilová na pozici člena rady – 18 z 20 hlasů

 - Dr. Broul na pozici člena rady – 17 z 20 hlasů

 - Prof. Weiss na pozici člena rady - 18 z 20 hlasů

 - Doc. Pastor na pozici člena rady - 17 z 20 hlasů

 

  1. Změny stanov ČSSM

- Čl. 7/10 – hlasování 20/0/0

- Čl. 8/4 – předseda i rada se volí na období 3 let, max. 2 po sobě jdoucí funkční období – hlasování 15/0/0

 - Čl. 8/6f - zrušeno – hlasování 20/0/0

- Čl. 9/4 předseda rady je zároveň i předseda spolku - hlasování 20/0/0

- Čl. 9/11 přijetí nového člena rady i během funkčního období, funkce bude platná do dalších voleb – hlasování 20/0/0

 

  1. Členská základna 

- k datu konání voleb zaplatilo členský poplatek 35 členů

 

  1. Náměty z pléna

  • Pořádající agentura bude na příští sympozia omezenému počtu zájemců nabízet finančně zvýhodněné ubytování  - hlasování 20/0/0

—————

10.09.2020 16:49

Fotky ze Sympozia ČSSM 4. - 5. 9. 2020

Fotografie ze Sympozia ČSSM 4. - 5. 9. 2020 jsou dostupné zde:

 

 https://www.facebook.com/CSSMWEB/posts/991163384720175   

 

—————

22.08.2020 09:10

Seznam kandidátů a jejich medailonky pro volbu rady ČSSM 2020

Na valné hromadě CSSM dne 4. 9. 2020 proběhne i volba do Rady CSSM a volba jejího předsedy.

Níže je možné prohlédnout si medailonky jednotlivých kandidátů.

Na předsedu Rady CSSM letos kandiduje MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM

Do Rady CSSM letos kandidují tito kandidáti (v abecedním řazení): 

MUDr. Marek Broul, Ph.D., FECSM

Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D. (ECPS)

Doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.

 

medailon kandidat_2020_OT.pdf (91 kB)

Medailon_Past.pdf (61 kB)
medailonBroul_rada_CSSM.pdf (62,8 kB)
weissmedailon.pdf (42,5 kB)

medailonek CSSM klapilova.pdf (65,1 kB)
 

—————