Výsledky soutěže o nejlepší abstrakt sympozia ČSSM 2019

27.06.2019 11:10

1.-2. místo:

Ženská sexuální reakce na mužské stimuly s různou mírou odhalení, vzrušení a atraktivity - Mgr. Alena Čiženkova, Mgr. Lucie Krejčová, Ph.D, Bc. Nicole Komjatiová, Mgr. Tereza Zikánová, Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D

K mechanismům sexuální agrese: mozková zobrazovací studie s paralelní falopletysmografií
Androvičová R, Novák O, Hůla M, Tomeček D, Hlinka J, Weiss P & Klapilová K


3. místo:

BDSM: ICD-11 a výsledky výzkumu v ČR - Eva Jozífková, katedra biologie, Přírodovědecká fakulta Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem UJEP

—————

Zpět