Léčba předčasné ejakulace Instillagelem

09.02.2010 16:45

 MUDr. Luděk Daneš


   Předčasná ejakulace, ejaculatio praecox, je jednou z nejčastějších diagnóz pacientů sexuologických ambulancí. Podle některých sexuologů je tato porucha dokonce častější než erektilní dysfunkce.
   O předčasné ejakulaci se hovoří tehdy, když muž ejakuluje ve většině souloží dříve než dojde k uspokojení partnerky. Dojde-li k ejakulaci před nebo při imisi, jedná se o ejakulaci ante nebo intra portas. Definic předčasné ejakulace je celá řada, ale tyto výše uvedené dobře vystihují, v čem je problém. 
   Podle posledních dat, která máme k dispozici, je průměrná doba soulože u mužů asi 16 minut a u žen o minutu delší. Jiné výzkumy uvádějí průměrnou dobu pohlavního styku asi dvě minuty. Výzkumy sexuální reaktivity žen udávají potřebnou dobu k dosažení orgazmu ženy na cca 8 minut.
   Příčiny předčasné ejakulace jsou různé. Nejčastěji se jedná o nízkou frekvenci pohlavního styku, strach a úzkost v průběhu pohlavního styku. Dále se může jednat o návyk na rychlou ejakulaci způsobenou nepříznivými podmínkami pro koitus. Z organických příčin můžeme najít např. krátkou uzdičku. Většina pacientů trpí ale vyšší vzrušivostí, jedná se tedy o konstituční faktor. Ne zřídka může být předčasná ejakulace spojena s poruchou erektivity.
   Dá se říci, že touto poruchou trpí zejména muži mladšího věku s nižší frekvencí pohlavních styků.
   Terapie této poruchy se dá rozdělit do tří skupin: racionální psychoterapie, funkcionální trénink a farmakoterapie. Většinou se léčba odvíjí kombinací všech tří přístupů. Většina českých sexuologů dává důraz zejména na farmakologické ovlivnění sexuálních dysfunkcí, předčasnou ejakulaci nevyjímaje. 
   Ke snížení celkové dráždivosti se používají anxiolytika a neuroleptika. Nejrozšířenějším preparátem z této skupiny je Thioridazin. V poslední době se těší oblibě tricyklické antidepresivum clomipramin. Řada odborníků má dobré zkušenosti i s jinými preparáty, např. sertralinem. Všechna tato psychofarmaka mají ovšem řadu nežádoucích vedlejších účinků, mezi jinými např. zhoršování erekce a libida.
   Ke sníženi lokální dráždivosti se používají lokální anestetika, nejčastěji ve formě gelu. U nás byl k dispozici v posledních letech pouze jeden preparát, Mesocain gel. Jeho velkou nevýhodou, na kterou si mnoho pacientů stěžovalo, byla potřeba aplikace gelu 15 až 30 minut před vlastním pohlavním stykem.
   Uvítali jsme proto možnost vyzkoušet preparát Instillagel k terapii předčasné ejakulace. Hlavní užití tohoto preparátu je při intermitentních katetrizacích. Instillagel je sterilní a sterilně zabalený kluzný prostředek ve stříkačkách z umělé hmoty na jedno použití s lokálně anestetickým a dezinfekčním účinkem. Anestetickou složkou je zde lidocainhydrochlorid. Gelovým základem je gel z vody a hydroxyetylcelulózy s přidáním propylenglykolu.

   Během šesti měsíců 38 mužů, pacientů Sexuologického ústavu v Praze, použilo tento preparát k terapii předčasné ejakulace. Více než polovina z nich v minulosti již použila Mesocain gel. Doba pohlavního styku se pohybovala od několika sekund až po dobu kolem 12 minut. Pacienti, u kterých se doba do ejakulace pohybuje do 2-3 minut většinou nevystačí jen s použitím lokálního anestetika. Je zde nutná kombinace lokální anestézie a psychofarmaka. Zlepšení, tedy prodloužení doby pohlavního styku udalo 32 pacientů, kteří užívali samotný Instillagel nebo v kombinaci s psychofarmaky. Zlepšení se pohybovalo od několika sekund po několik minut. Každé zlepšení pacienti subjektivně hodnotí velmi kladně.
   Pacienti, kteří užívali předtím Mesocain gel, hodnotí subjektivně Instillagel jako stejně účinný. Pozitivní rozdíl vidí zejména ve zkrácení doby od aplikace k zahájení pohlavního styku. Optimální účinnost preparátu nastala již od 5 minut po aplikaci gelu. Ani v jednom případě nebyly zaznamenány alergické reakce na preparát. Složení gelového základu nevylučuje použití prezervativu. Dezinfekční schopnost preparátu je nutné hodnotit též kladně.

   Ejaculatio praecox je porucha, kde se kombinují psychogenní příčiny s konstitučními i organickými. Terapie není proto také jednoduchá a s jedním přístupem k léčbě většinou nevystačíme. Je nutné tedy kombinovat terapii psychofarmaky s terapií lokálními anestetiky a metodami tzv. sexoterapie /funkcionální trénink/. Hodnocení úspěšnosti takové terapie je pak velmi komplikované, lze těžko hodnotit, která z jednotlivých forem se podílela více a která méně na konečném výsledku.
   Aplikace lokálních anestetik má v léčbě předčasné ejakulace dlouhou tradici a nezastupitelnou roli. U lehčích forem ji lze použít jako monoterapii. Sexuologové jistě přivítají rozšíření nabídky o preparát Instillagel, který se v účinnosti plně vyrovná dosud používanému Mesocain gelu a předčí ho rychlejším nástupem účinnosti.


—————

Zpět