Léčba erektilní dysfunkce 2005 (2)

09.02.2010 20:24

 Jaké jsou léčebné metody a možnosti ? - "goal directed approach". 

   Doslova přeloženo z angličtiny znamená tento termín "přístup zaměřený na cíl". Výstižně to shrnuje smysl léčby. Cílem léčení je obnovení nebo dosažení uspokojivého pohlavního života. Jak již bylo výše zmíněno, pro každého muže mohou být cíle trochu jiné, a podobně je tomu s prostředky, kterými chceme cíle dosáhnout. Vycházíme vždy z objektivního nálezu (výsledků vyšetření), a léčebné možnosti se snažíme maximálně připůsobit přání pacienta. Léčba má být co nejméně nepříjemná, co nejméně zatěžující, ale dostatečně účinná.

   Léčba má svoji strategii
   1. linie: léky podávané per os, cílené kauzálně i symptomaticky, úprava celkového zdravotního stavu, životosprávy, psychická podpora, úprava sexuálního a partnerského života. 
   2. linie: léčba injekční, intrauretrální, podtlakové erekční přístroje. 
   3. linie: léčba operační - korekce vrozených vývojových vad, operace cévní, implantace penilních protéz.

   Většina pacientů odpovídá na léčbu první linie. Pokud však výsledek této léčby není uspokojivý, je třeba mít v záloze další terapeutické možnosti. Volba správného postupu pro konkrétního pacienta je tedy velmi individuální. Čím více léků a léčebných možností je k dispozici, tím větší díl pacientů je možné úspěšně zbavit jejich potíží.

   Farmakoterapie erektilní dysfunkce : 
   Co by měl vědět lékař, předepisující léky k léčbě erektilní dysfunkce: 
   Měl by vědět, jak léky účinkují. V rutinní praxi se řada léků podává empiricky, podle zkušenosti. Při léčbě erektilní dysfunkce lze takto předepsat jen některé léky I. linie, po vyloučení kontraindikací. Po stanovení úplné diagnózy je třeba léčit s využitím znalostí patofyziologie a farmakologie sexuálních funkcí. Ani tak to někdy není lehké.

   Přehled mechanizmu účinků farmak: 
(zdroj: The Journal of Sexual Medicine, vol. 1, No.2, 2004)

   PDE-5 inhibitory: 
- sildenafil 
- tadalafil 
- vardenafil
 
   Podávání perorálně. Místo účinku: tkáň kavernózních těles penisu. Mechanismus účinku: inhibice 5. izoenzymu fosfodiesterázy, prodloužení biologického poločasu cGMP, dočasné zvýšení hladiny cGMP v kavernózní hladké svalovině.

   Efekt: zvýšení relaxace kavernózní hladké svaloviny.

   Apomorfin 
   Podávání sublinguálně. Místo účinku: nucleus paraventricularis a mediální preoptická oblast hypotalamu. Mechanizmus účinku: aktivace D 2 dopaminergních receptorů a oxytocinergních neuronů. Efekt: kondicionér, zvyšující odpověď na sexuální stimulaci.

   Melanokortiny / Melanotan II 
   Podávání subkutánně. Místo účinku: hypotalamus, spinální a aferentní penilní senzorické nervové dráhy. Mechanizmus účinku: aktivace melanokortinových receptorů M4, pravděpodobně i M3. Efekt: kondicionér a iniciátor erekce penisu.

   PGE-1 (prostaglandin E-1) 
   Papaverin 
   Fentolamin 
   Podávání intrakavernózně, prostaglandin E-1 také intrauretrálně, prostaglandin -E1 a papaverin také topicky, fentolamin také perorálně. Místo účinku: Kavernózní svalovina penisu. Místo účinku: PGE-1 - aktivace receptoru EP2/4, zvýšení intramolekulární hladiny cAMP. Papaverin: nespecifický inhibitor fosfodiesterázy, zvyšující hladinu cAMP a cGMP. Fentolamin: blokáda postjunkčních alfa-1 a alfa-2 adrenoceptorů na hladkých svalových buňkách kavernózních těles. Fentolamin zvyšuje dodávání oxidu dusnatého NANC efektem na nitric oxid syntetázu. Efekt: všechna tři farmaka zvyšují relaxaci kavernózní hladké svaloviny (jako periferní iniciátory).

   Yohimbin 
   Podávání perorální. Místo účinku: CNS a penis. Mechanismus účinku: blokáda prejunkčních (presynaptických) alfa-2 adrenoceptorů v hypotalamu (mediální preoptická oblast MPOA), blokáda postjunkčních (postsynaptických) alfa-2 adrenoceptorů v kavernózní hladké svalovině. Efekt: kondicionér CNS, zvyšuje relaxaci kavernózní hladké svaloviny.

   L-Arginin 
   Podávání perorální. Místo účinku: penis. Mechanismus účinku: zvýšení endoteliální a neuronální dodávky oxidu dusnatého. Efekt: zvýšení relaxace kavernózní hladké svaloviny.

   Trazodon 
   Podávání perorální. Místo účinku: mozek, penis. Mechanismus účinku v mozku: inhibitor reuptake serotoninu, v penisu: blokáda postjunkčních alfa-1 a alfa-2 adrenoceptorů na hladkých svalových buňkách topořivých těles. Efekt: prolongovaná erekce, zvýšená relaxace korporální hladké svaloviny.

Delequamin 
   Podávání perorální, intravenózní. Místo účinku: CNS, penis. Mechanismus účinku v mozku: blokáda prejunkčních alfa-2 adrenoceptorů v locus coeruleus, v penisu: blokáda postjunkčních alfa-2 adrenoceptorů v korporální hladké svalovině. Efekt: kondicionér, zvýšení relaxace korporální hladké svaloviny.

   Nalfamen, Naltrexon 
   Podávání perorální. Místo účinku: CNS. Mechanismus účinku: antagonista opioidních receptorů, oslabení poškozené (změněné) centrální opioidní funkce (kupř. LHRH, LH, testosteron). Efekt: kondicionér.

   VIP (vazoaktivní intestinální polypeptid) 
   Podávání intrakavernózní. Místo účinku: penis. Mechanismus účinku: zvýšení intracelulárních hladin cAMP. Efekt: zvýšení relaxace korporální hladké svaloviny.

   Minoxidil 
   Podávání topické. Místo účinku: penis. Mechanismus účinku: modulátor draslíkového kanálu zvyšující jeho aktivitu. Efekt: zvýšení relaxace korporální hladké svaloviny.

   NTG (nitroglycerin) 
   Podávání topické. Místo účinku: penis. Mechanismus účinku: donor oxidu dusnatého, zvyšuje hladiny cCMP. Efekt: zvýšení relaxace korporální hladké svaloviny.

   Androgeny 
   Pojmy sexuální dysfunkce a erektilní dysfunkce jsou u mužů často zaměňovány. Zejména v posledních pěti letech, kdy se objevily účinné léky podporující erektivitu penisu, PDE-5 inhibitory. 
   Sexuální potíže u mužů nejsou jen potíže s dostatečnou tvrdostí penisu, ale i potíže s vnímáním sexuálních podnětů, snížená chuť k sexuální aktivitě, potíže s ejakulací, nedostatečný pocit orgazmu. Psychické problémy jsou součástí sexuální dysfunkce téměř vždy, velmi často navazují problémy partnerské. 
   Erektilní dysfunkce ("ED") je definována hodnocením relace rigidita penisu versus uspokojivost sexuálního styku. 
   Erektilní dysfunkce podle NIH (National Institute of the Health) Consensus Statement of Impotence z roku 1993 je definována jako "přetrvávající neschopnost muže dosáhnout a/nebo udržet erekci dostatečnou k uspokojivé sexuální aktivitě". Potíže mají trvat šest měsíců. 
   Definice je velmi subjektivní, je založena jen na sdělení pacienta. Je možné ji označit jako "virtuální", tj. měnící se v souvislosti se změnou terapeutických možností. 
   Uspokojivost sexuálního styku není závislá jen na rigiditě penisu. Proto také dochází v odborné literatuře k renesanci termínu impotence. Ve veřejném povědomí je tento termín považován za pejorativní, stigmatizující. Proto je vhodnější užívat širší pojem bez stigmat, tj. sexuální dysfunkce.

   Androgeny a sexuální funkce

   Interakcí mezi chováním a hormony se zabývá behaviorální endokrinologie. Interakce je obousměrná - hormony mohou ovlivňovat chování, chování může měnit hormonální hladiny. Sexuální chování člověka je tzv. multideterminované, ovlivňuje jej řada faktorů. Androgeny v sexuálním chování člověka hrají "kritickou" roli (Nieschlag, Behre 1998). Během puberty, kdy hladiny sexuálních hormonů začínají stoupat, stoupá také zájem o sexuální aktivity, vzrůstá kopulační schopnost. Vývoj hladin androgenů během života muže koresponduje se schopností sexuální aktivity. Při poklesu hladiny testosteronu (zejména nenavázaného na SHBG) během stárnutí je patrné zrcadlení ("mirroring") poklesu sexuálního zájmu a sexuální potence.

   Signifikantně pozitivní efekt androgenů (testosteron, dihydrotestosteron) je prokazatelný v oblasti: 
- sexuálního zájmu a fantazií 
- vnímání sexuálního vzrušení 
- spontánní erektivity (spánkové, ranní erekce) 
- ejakulace 
- sexuální aktivity partnerské 
- vnímání orgasmu při sexuální aktivitě (koitu a masturbaci).

   U pacientů s erektilní dysfunkcí, zejména ve druhé polovině života a při poruchách sexuální apetence je stanovení hladin androgenů součástí základního vyšetření. Obnovení fyziologických hladin androgenů přispívá nejen k obnově sexuálních funkcí, ale také ke zlepšení celkového zdravotního stavu, snížení celkové morbidity pacienta a ke zvýšení kvality jeho života.

MUDr. Vladimír Kubíček, CSc
kubicekmudr@iol.cz 
www.sexproblemnet.cz 
www. androjournal.cz

Centrum andrologické péče 
České Budějovice, U Tří lvů 4, 370 01

GEST - centrum reprodukční medicíny 
Nad Buďánkami II/24, Praha 5, 150 00

—————

Zpět