Zkušenosti s Afrodorem 2000 u sexuálně dysfunkčních žen

09.02.2010 16:41

 J. Zbytovský

Sexuologická ordinace Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice, Hradec Králové


   Afrodorem 2000 jsme léčili 40 žen se sníženou sexuální vzrušivostí, event. anorgasmií. Preparát byl podáván po dobu 30 dnů v základní dávce 3x1 dražé a průběh léčby byl kontrolován jednou týdně. Ženy byly ve věku 22-42 let a uváděly trvání dysfunkčních sexuálních obtíží po dobu nejméně 3 let. Předpokladem k zařazení do studie byl konzumovaný partnerský vztah s možností pravidelné sexuální aktivity. V souboru bylo 29 žen vdaných a 13 rozvedených nebo svobodných, žijících však s partnerem.
   Klinická účinnost léků byla pacientkami hodnocena škálou "Sexuální reaktivita ženy" (na škále 0-8) a dále dotazníkem se škálou od 0 do 5 bodů s těmito položkami: sexuální apetence, výskyt spontánní lubrikace, sexuální vzrušivost při sexuální aktivitě, schopnost dosažení orgasmu. Dále pacientky hodnotily svoji aktuální sexuální aktivitu pomocí dotazníku SFŽ 2.
   Všechny ženy ve skupině trpěly nedostatečnou či chybějící sexuální vzrušivostí a u 18 žen souboru se jednalo též o značně sníženou schopnost či úplné chybění orgasmu.
   Souhrnně lze říci, že přípravek byl ženami velmi dobře snášen a nevyskytly se žádné nežádoucí účinky, které by vedly k přerušení medikace. Všechny ženy dokončily medikaci v plánovaném pokusu po dobu jednoho měsíce. 16 žen pak ještě pokračovalo v užívání po dobu dalších dvou měsíců. 
   V dotazníku "Sexuální reaktivita ženy" se ukázalo, že v souboru byla nižší sexuální vzrušivost (prům. skóre 2). Po prvním týdnu léčby se u 27% žen skóre zvýšilo na 3 a na konci léčby (1 měsíc) u této skupiny žen na 5. U dalších 35% žen se na konci léčby zvýšilo skóre na 4. Celkem tedy bylo dosaženo zlepšení u 62% žen.
   Ve skupině žen anorgastických bylo rovněž dosaženo zlepšení, když 47% žen na konci léčby bylo schopna orgasmu dosáhnout. V položce sexuální chování se po 2. týdnu léčby zvýšila sexuální aktivita z úrovně 2 na 4, a na konci léčby na 5 bodů škály u 48% žen. 
   V sebeposuzovacích dotaznících bylo dosaženo pozitivní změny v položkách sexuální vzrušivost, schopnost lubrikace a kvalita sexuálního prožitku u 57% žen souboru. 
   Z položek dotazníku SFŽ 2 vyjímáme položky, ve kterých došlo k pozitivnímu posunu. Jde o položky vzrušivost, častost pohlavního vyvrcholení, chuť a postoj ke styku, nálada po pohlavním styku, hodnocení sebe jako sexuální partnerky. V těchto položkách došlo ke zlepšení u 53% žen.
   U žen, které ještě pokračovaly v medikaci další dva měsíce došlo k udržení dosaženého klinického efektu a u 34% ještě k jeho dalšímu zlepšení.
   Závěrem lze shrnout, že naše klinické zkušenosti s použitím Afrodoru 2000 u žen s poruchami sexuální vzrušivosti a orgasmu jsou poměrně uspokojivé a doporučujeme tuto indikaci ještě dále
 testovat.

—————

Zpět