Sexuální dysfunkce v partnerském vztahu při léčbě poruch plodnosti

09.02.2010 19:46

 Ing. Mgr. Hana Konečná, Nadace Mateřská naděje


   Byla jedna paní a ta by byla tuze ráda měla malé děťátko. Ale nevěděla, jak si je opatřit. Šla tedy k staré čarodějnici a zeptala se jí: 
   "Já bych náramně ráda měla děťátko, nechtěla bys mi říci, jak si je mohu opatřit?" 
   "No, však se najde rada," odpověděla čarodějnice. "Tadyhle máš ječné zrnko, ale není to takové, jaká se daří na rolníkově poli nebo jakými se krmí slepice. Vlož je do květináče a pak něco uvidíš! " 
   "Děkuji ti!" řekla paní a dala čarodějnici zlaťák. Potom šla domů a zasadila ječné zrnko. Z toho brzy vyrostla velká, krásná květina. Vypadala docela jako tulipán, ale její lístky se k sobě tulily, jako by to bylo ještě poupě. 
   "To je krásná květina, " myslila si paní a líbala krásné červené a žluté lístky. Ale jak je začala líbat, puklo cosi v květině a květ se náhle rozevřel. 
   Byl to opravdu tulipán, to bylo vidět, ale uprostřed něho, uvnitř v květu, sedělo na zeleném pestíku malounké děvčátko, velmi něžné a roztomilé. Nebylo delší nežli malíček, a proto je paní nazvala Malenkou. 
   Malenka, H. Ch. Andersen, (Pohádky)

   Pohádka o cestě za dítětem, ve které nepadne jediné slovo o muži, je poněkud troufalý úvod příspěvku do časopisu Andrologie. Pohádkou však nechci naznačit, že jsou k dispozici již tak dokonalé techniky asistované reprodukce, že muži téměř nejsou potřeba. Naopak, chci představit pokrokovou pohádku, která se neschovává za čápy a vrány, ale splnění touhy po dítěti spojuje s líbáním a vkládáním zrnka. Nezavrhuji ani ony techniky, neboť mnohé páry se bez jejich pomoci neobejdou, ale já se budu zabývat těmi konzervativnějšími způsoby otěhotnění, jsou přinejmenším levnější. Jsou i příjemnější? Ovlivňuje milování touha po dítěti a cesta za ním? (Symbol "ž" v závorce za výpovědí znamená, že výpověď je od ženy, "m" od muže.)

   Ano, každodenní měření teplot a stres z toho, že jsem opět neotěhotněla, částečně degradovaly radostný sex na pracovní povinnost. (ž) Zčásti. 
   Mají na to vliv opakovaná vyšetření, IVF, gynekologické záněty (dříve bez problémů).(ž) 
   My přirozenou cestou otěhotnět nemůžeme (azoospermie), tak nás to neovlivňuje. (ž) 
   Někdy mám dojem, že ztrácím chuť a zmáhá mě únava. (ž) 
   Začínáme se snažit abstinovat (trochu) před ovulací, aby byla v plodných dnech větší naděje. (m) 
   Nijak nás to neovlivňuje (ž) 
   Zpočátku nás úkol otěhotnět ovlivňoval, v současné době již ne. (ž) 
   Sexuální život byl určován plodnými i neplodnými dny, ať již má nebo nemá člověk na sex chuť. A člověk stále myslí na to, co udělat, aby se to povedlo. (ž) 
   Naprosto. První 3 měsíce - i přes antikoncepci - se se mnou partner nemiloval vůbec, pak jsme poměrně zvolna sexuální život zase obnovili. Ale často v něm chyběla "zdravá spontánnost". (ž) 
   Nijak nás to neovlivňovalo, protože manžel o dítě zas tak moc nestál. (ž) 
   Vůbec mě to nebavilo. Vlastně jsme se milovali jenom proto, abych otěhotněla. (ž)
   Vadilo mi silně zkoušet na povel - teď by měly účinkovat léky, musí se to zkoušet. (ž)
   V plodných dnech není žena spontánní, moc se soustředí aby otěhotněla, pak leží s polštářema pod zadkem, aby sperma nevyteklo. (m)
    V době stimulace ji vždy velmi bolelo břicho při ovulaci, tak byl styk velice šetrný a čistě účelový. Pak tuto léčbu odmítla. (m)
   Velice poctivě počítá plodné dny a když to má přijít, tak to nejde. Jindy, když o nic nejde, tak je milování krásné. V ten plodný den mám pocit, že ji to spíš bolí, než těší. (m) 
   Manželský sex není tak vášnivý a vzrušující jako milenecký, moc jsem se na myšlenku otěhotnět upjala. (ž) 
   Jeden můj známý manželský pár svého času bavil okolí historkami o tom, jak si pořizují potomka. Kromě toho, že naprosto přesně plnili všechny pokyny lékařů, řídili se i tím, co jim kdo v dobré víře prozradil "zaručeného". Jednou jí kdosi poskytl informaci v tom smyslu, že se plodnost muže neuvěřitelně zvyšuje po leknutí. V okamžiku - bylo to zhruba kolem třetí hodiny v noci - když se on probudil ohlušující ránou a ona nad ním stála se dvěma pokličkami, on si sbalil holení a odešel spát na tři dny do kanceláře. K prověření metody tehdy nedošlo. (ž)

Když shrneme výpovědi zjistíme, že milování jako technika vedoucí k otěhotnění moc příjemné nebývá. Když se něco musí, nemusí to být to ono. Snaha o otěhotnění, vyšetřování a léčba poruch plodnosti snižuje spontaneitu ("Naprosto. První 3 měsíce - i přes antikoncepci - se se mnou partner nemiloval vůbec, pak jsme poměrně zvolna sexuální život zase obnovili. Ale často v něm chyběla "zdravá spontánnost", "V plodných dnech není spontánní, moc se soustředí aby otěhotněla", "sex není tak vášnivý a vzrušující", "Velice poctivě počítá plodné dny a když to má přijít, tak to nejde. Jindy, když o nic nejde, tak je milování krásné", "Někdy mám dojem, že ztrácím chuť a zmáhá mě únava", "vadilo mi silně zkoušet na povel"). Z milostného vztahu se stává vztah úkolový ("styk velice šetrný a čistě účelový", "degradovaly radostný sex na pracovní povinnost", "Vůbec mě to nebavilo. Vlastně jsme se milovali jenom proto, abych otěhotněla"). 

   Je určen správný čas ("Velice poctivě počítá plodné dny", "určován plodnými i neplodnými dny", "teď by měly účinkovat léky") a hledá se nejefektivnější způsobpro otěhotnění ("pak leží s polštářem pod zadkem, aby sperma nevyteklo.", "člověk stále myslí na to, co udělat, aby se to povedlo"). Průběh je ovlivněn i léčbou ("Mají na to vliv opakovaná vyšetření, IVF, gynekologické záněty", "v době stimulace ji vždy velmi bolelo břicho při ovulaci, tak byl styk velice šetrný", "účinkovat léky", "každodenní měření teplot"). Ovlivňováno je dokonce i milování mimo dobu vhodnou k otěhotnění ("Začínáme se snažit abstinovat (trochu) před ovulací, aby byla v plodných dnech větší naděje."). Napřed radost z milování může kazit strach z otěhotnění, proto používáme nejdůmyslnější techniky, abychom příchodu dítěte zabránili. Když pak přijde doba, že dítě chceme, může nám kazit radost z milování právě fakt, že se milovat musíme, navíc v určený čas. A opět nastupují nejdůmyslnější techniky ("se plodnost muže neuvěřitelně zvyšuje po leknutí. V okamžiku - bylo to zhruba kolem třetí hodiny v noci - když se on probudil ohlušující ránou"), tentokrát aby příchod dítěte naopak podpořily. 

   Za určitých okolností milenecký vztah ovlivňován není. Je to v případě, kdy se přirozeným způsobem otěhotnění dosáhnout nemůže ("přirozenou cestou otěhotnět nemůžeme, tak nás to neovlivňuje", "Ne, protože jsem tak jako tak nemohla otěhotnět") nebo když se jeden z partnerů na cestě za dítětem neangažuje ("neovlivňovalo, protože manžel o dítě zas tak moc nestál"). Že nebyl ovlivňován manžel, když dítě neplánoval, si dovedu představit. Bohužel není jasné, zda nebyla ovlivňována manželka, zda přece jen ty plodné a neplodné dny pro sebe nesledovala ... Zdá se také, že milování není plánováním potomka ovlivňováno po delší době strávené na cestě za ním ("Zpočátku nás úkol otěhotnět ovlivňoval, v současné době již ne.").

   Na tomto místě by mohl být příspěvek ukončen. Myslím, že jsem dostatečně důkladně doložila, že sex "pro radost" a sex jako jeden z kroků na cestě za dítětem nejdou moc dohromady. Snaha otěhotnět a diagnostika a terapie poruch plodnosti často způsobuje sexuální dysfunkci v partnerském vztahu. Jenže situaci je potřeba vidět v širším kontextu. Jak to například vypadá v rodinách, kde mají s dětmi takzvaně vystaráno?

   Mám dvě holčičky. Mladší usne jedině v posteli s jedním z nás, v noci špatně spí, mluví a pláče ze spaní a okamžitě se probudí, když se rodič z postele vzdálí. Proto jsme zvolili oddělené spaní, každý spí s jednou z dcer v jiném pokoji a u té mladší se střídáme. Ačkoliv nenávidím americké komiksy a myslím si, že pro čistou dětskou dušičku je to mor, každou neděli ráno dcerky posadím k televizi a pustím jim ji. Je to jediná možnost, jak si s manželem vytvořit vhodnou chvilku pro sebe. Přitom ovšem musíme jedním okem sledovat hodinky, abychom "nepřetáhli" a jedním uchem poslouchat, zda se neotevírají dveře s tím, že jedna z dcer nám jde sdělit, že chce kakat. (ž) 

   Děti brzy povyrostou a zas to může být jako dřív. Může, ale nemusí. Manželský poradce MUDr. Miroslav Plzák říká, že manželská sexualita není jev spontánní, protože během manželství frekvence situací, kdy oba stejně chtějí, začne neúprosně klesat. Kdybychom prý ponechali manželskou sexualitu na spontaneitě, pak se oboustranné chtění přestane vůbec vyskytovat, protože v manželství ve skutečnosti nejsou podmínky pro spontánní, dobrovolnou a aktivní sexualitu. Zmocňovat se a lákat nelze tři roky, natož třicet. O tom, že v manželství je to jinak než v době chození, vypovídá i následující vtip. 

   Vědci prý objevili jídlo, které snižuje ženskou chuť na sex o 90%. Jmenuje se svatební dort. 

   Dr. Plzák navrhuje řadit manželskou sexualitu k manželským povinnostem a podrobit ji dvěma mocným biologickým silám: stereotypii a pravidelnosti. Dokonce doporučuje vyhradit si na ni přesný den, například úterý. "Úterkem" se totiž jednoduše vyřeší palčivý problém, kdo začne, jak začne a jestli se vůbec začne. Při výzkumu klidných třicetiletých manželství zjistil, že i oni měli většinou pevně stanovený den. Možná kdyby neměli, mohlo by to dopadnout takto: 

   Víte, proč jsou ženatí muži tlustější než svobodní? Svobodní muži přijdou domů, podívají se, co je v ledničce, a jdou do postele. Ženatí přijdou domů, kouknou se, co je v posteli, a jdou do ledničky.

   Jak je milování ovlivňováno nemocí jednoho z partnerů, například erektilní a ejakulatorní dysfuncí, a její léčbou, rozebírat nebudu, tomuto tématu jsou věnovány příspěvky od jiných odborníků.

   Je tedy potřeba říci, že ve více fázích partnerského vztahu mívá milování určeno svou dobu a způsob. Když spolu partneři chodí, je to doba "když jsou rodiče na chatě" a způsob zaručující ochranu před nechtěným otěhotněním. Když mají malé děti je to například doba vysílání Médi Bédi a způsob při kterém vidí na hodinky, slyší vrznout dveře a zvládnou v okamžiku předstírat hluboký spánek. Později zavedou "Plzákovy úterky", pak k přirozené ztrátě spontaneity mohou přibýt různé zdravotní obtíže, tak je potřeba se například řídit dobou působení Viagry a volit způsob odpovídající zdravotnímu stavu. No a v době plánování dítěte je to doba plodných dní a způsob podle partnerů co nejefektivnější pro otěhotnění. Jenže mnozí podléhají mediální fikci, že hloubka vztahu je určována schopností dosahovat vrcholných milostných zážitků. Je vhodné, když lékař vahou své autority pár upozorní na to, že život je plný větších či menších omezení a že hloubku vztahu určuje především schopnost společně zvládat problémy, které s sebou všední den přináší.


 

—————

Zpět