Pozvánka na Valnou hromadu ČSSM

09.05.2022 20:56

Milé kolegyně, kolegové, přátelé

 

Doufám, že se těšíte na naše symposium v v Českém Krumlově, které slibuje vynikající účast (v pátek byl stav přihlášených 212, což je skutečně báječné). 

Jak víte, opět se koná v oblíbeném květnovém termínu 27.+28. 5.. Jistě bude fórem, kde zazní řada zajímavých odborných sdělení, a že bude naplněno tradiční vřelou atmosférou. 

Také připomínám, že v Krumlově se letos opět bude konat valná hromada a toto je i pozvánka na ni. Konat se bude v pátek 27.5. od 12 hodin. Opět bude pro účastníky

zajištěno občerstvení.

 

Program VH:

  • zahájení

  • finanční zpráva (O. Trojan)

  • členská základna-stav (M. Broul)

  • činnost rady, kooptace (P. Weiss, Z. Pastor)

  • odborné aktivity, organizace konference (K. Klapilová)

  • další (náměty od členů)

 

Samozřejmě má každý člen právo navrhnout body do programu VH. A zde je termín do 21.5. 

 

Krásné dny přeji jménem celé rady a těším se na setkání v Krumlově


 

Ondřej Trojan

Předseda ČSSM

 

—————

Zpět