Le dormier du val

09.02.2010 18:35

 Artur Rimbaud

(Spáč v úvalu, překlad Vítězslav Nezval)

 

LE DORMEUR OU VAL

C' est un trou de verdure ou chante une riviere 

Accrochant follement aux herbes des haillons 

D'argent; ou le soleil, de la montagne fiere, 

Luit: c'est un petit val qui mousse de rayons.

 

Un soldat jeune, bouche ouverte, tete nue, 

Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, 

Dort; il est étendu dans l'herbe, sous la nue, 

Pale dans son lit vert ou la lumiere pleut.

 

Les pieds dans les glaieuls, il dort. Souriant comme 

Sourirait un enfant malade, il fait un somme: 

Nature, berce-le chaudement: il a froid.

 

Les parfums ne front pas frissoner sa narine; 

Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine 

Tranquille. Il a deux trous rouges au cóté droit. 

(Octobre 1870)

Arthur Rimbaud

 

SPÁč V ÚVALU

Toť díra zeleně, v níž tiše zpívá řeka, 

vlévajíc do travin svůj stříbroskvoucí cár, 

kam z pyšných pahorků sluneční světlo stéká, 

toť úval se sluncem, jež ztrácí zde svůj žár.

 

Vojáček bez čapky a s nachýlenou šíjí 

spí s ústy dokořán v modravé řeřiše 

pod mráčkem, z kterého se proudy světla lijí 

až na zem do trávy, kde leží na břiše.

 

Má nohy v kosatcích, spí, usmívá se sladce, 

jak děcko v nemoci, když přitulí se k matce. 

Přírodo, zahřej ho, je velmi chladný rok!

 

S nehybným chřípím spí za rosy, 

která studí, spí s rukou složenou na svojí klidné hrudi 

a dvěma ranami má prostřelený bok. 

(Říjen 1870)

překlad Vítězslav Nezval

—————

Zpět