Klinická andrologie I.díl: Charakteristika publikace

09.02.2010 19:48

 Klinická andrologie I.díl

   Publikace s názvem Klinická andrologie začne vycházet v první polovině roku 2004. Jsou plánovány tři díly, které se budou postupně věnovat erektilní dysfunkci, sexuálním dysfunkcím obou pohlaví a páru, hormonálnímu prostředí, mužské infertilitě a asistované reprodukci z andrologického pohledu, diagnostickým a terapeutickým postupům a andrologické operativě. 
   Publikace má sloužit zejména pro postgraduální vzdělávání v andrologii i jako zdroj informací pro zájemce o andrologii v oborech spolupracujících. 
   V návaznosti na vývoj ve světě budou nejnovější informace v andrologii zpracovány systematicky pro potřeby lékařů zabývajících se klinickou medicínou na českých pracovištích.

   Klinická andrologie, I. díl: 
   erektilní dysfunkce, mužské a ženské sexuální dysfunkce.

   editor: MUDr. Vladimír Kubíček, CSc.

   Předpokládaná cena I. dílu je 270,- Kč pro členy Andrologické sekce České urologické společnosti, 540,- Kč pro nečleny.

   Při příležitosti VIII. andrologického sympózia 2003 je možné objednat publikaci a současně se zaregistrovat do Andrologické sekce ČUS. Sekce vznikla v roce 1998, je otevřena k registraci všem lékařům, zdravotnickým a vědeckým pracovníkům se zájmem o andrologii. Je součástí největší světové andrologické organizace Intemational Society of Andrology. Registrace do Andrologické sekce ČUS je bezplatná, je současně registrací do ISA.

—————

Zpět