Estetická chirurgie u mužů vyššího věku

09.02.2010 16:28

MUDr. Tomáš Doležal 
Ústav lékařské kosmetiky Praha, 
prim.MUDr.Dušan Záruba


   Plastická chirurgie, jako všechny snahy lidstva o vylepšení vzhledu, má svou dávnou historii. Je dobře známo, že fyzický vzhled a jeho případné změny mají výrazný vliv na duševní pohodu. 
   Jednou ze součástí dosti širokého oboru plastické chirurgie je estetická chirurgie. Tak jako pro obor plastické chirurgie byla významným mezníkem l.světová válka, estetická chirurgie zaznamenala rozhodující rozmach po 2. světové válce. S rozvojem nového současného způsobu života v posledních desetiletích a s vývojem nových možností plastické chirurgie (nové materiály, přístrojové vybavení), a tím zdokonalováním výsledků plastických operací se postupně vytvářel nový podobor - estetická chirurgie. 
   Spektrum estetických operací je zaměřeno především na řešení změn a odchylek vzhledu člověka ať již vrozených nebo získaných (úrazem, stárnutím), které se nějakým způsobem liší od všeobecně společensky uznávaného normálu či ideálu krásy, proporcí a estetického vnímání. Jako obor plastické chirurgie byl ve svých počátcích mnohdy nepochopen a zatracován laickou i odbornou veřejností. Jeho rozvoj a plná hodnota však musí být chápány v kontextu s dobou a potřebami lidí, jímž pocit dokonalého vzhledu významně přispívá k duševní harmonii a pocitu společenského i partnerského uplatnění, vše tolik potřebné k rozvoji a psychické pohodě jejich vlastní osobnosti. 
   Estetickou chirurgii lze tedy označit také jako tzv. psychochirurgii. Přesto, že to bylo v období socialistického zřízení velmi obtížné tento obor obhajovat, udržela si česká plastická i estetická chirurgie vždy vysokou a se světem zcela srovnatelnou úroveň. To platí zejména v současné době, kdy je již volně dostupné veškeré materiálové a technické vybavení. 
   Člověk je tvor společenský a vliv společnosti na psychiku jedince je velký a v řadě případů rozhodující. Každý chce být platným a plnohodnotným členem této společnosti, aniž si to někdy uvědomuje a připouští. Jakmile má nějaký důvod nebo třeba i jenom pocit, že je oproti jiným ve společnosti handicapován, má to vždy negativní vliv na jeho psychiku. V estetické chirurgii se nejedná o bezprostřední záchranu života či zdraví. Jedná se skutečně o psychochirurgii, tedy operace, které dávají, zvyšují nebo vracejí člověku jeho sebevědomí, pomáhají mu to jeho ,já" dostat nebo alespoň přiblížit právě tam, kde si ho představuje mít. 
   Biologické změny, které prodělává lidská kůže v průběhu života, jsou podstatou vlastního stárnutí a tedy i jeho zevních projevů. Pokud bychom se na danou problematiku podívali velmi zjednodušeně, pak jedním z výrazných vlivů na stárnutí kůže jsou změny ve struktuře a vzájemném poměru kolagenních a elastických vláken, obsažených v hloubce pod vlastním buněčným kožním krytem. Podle nových poznatků jsou elastická vlákna poněkud rigidní a při zvýšeném napětí se trhají. Jsou to naopak vlákna kolagenní, která jsou ohebná, natažitelná a dovolují napětí kůže. Studie založené na mikroskopickém studiu tkání ukázaly, že u dětí, zvláště pak u novorozenců, jsou kolagenní vlákna v kůži ve výrazné převaze. S tím pak souvisí veliká pružnost kůže v dětském věku. S postupujícím stárnutí se tento vzájemný poměr mění ve prospěch vláken elastických a výsledné složení je příčinou toho, že kůže ztrácí svou přirozenou pružnost a postupně dochází k jejímu povolení. Také v buňkách samotných dochází stárnutím k četným změnám. Je značně oslabena schopnost buněčného dělení, snížen objem a reparační schopnost buněk. Dochází ke ztenčení kůže, jejímu postupnému vysychání a svrašťování, s prosvítáním drobných cévek.
   K obzvláště výrazným změnám dochází právě na obličeji, který je prakticky celý život vystaven také zevním vlivům, které mají na stárnutí kůže nemalý podíl. 
   Vznik vrásek, které se na povolené ztenčelé kůži postupně zvýrazňují, je podmíněn činností mimických svalů. Vrásky probíhají kolmo na průběh, a tedy i směr působení jednotlivých svalů, a vznikají v místech ohybů kůže díky navyklé mimice na stále stejných místech. Pružná a elastická kůže se při uvolnění mimiky opět vyhladí, ale postupně povolující a méně pružná ztenčelá kůže začíná postupně tvořit vrásky trvalé. Jelikož uspořádání svalstva na obličeji je velmi složité, pak i rozložení a průběh vrásek v obličejové oblasti je mnohem složitější, četnější a výraznější než jinde na těle. 

   Problematiku stárnutí kůže a s tím související projevy stárnutí obličeje řeší především operace očních víček, operace obličeje a krku, operace povolené kůže čela a laserový resurfacing. 

—————

Zpět