Editorial

09.02.2010 16:36

 Andrologie je dáma relativně mladá a pro mnohé lékaře velmi půvabná. O přízeň se ucházejí urologové, sexuologové, gynekologové, endokrinologové, embryologové, genetici, míkrochirurgové, dermatovenerologové, pediatři ... 


   Pokud jsem na někoho zapomněl, ať prosím promine. Tato pozornst je však vykoupena velkým množstvím práce, času a obětí. Na ostatní dámy zbývá méně času. Řada věcí není jednoznačných a někdy se objevují problémy, jejichž řešení vyžaduje velké úsilí, trpělivost a odvahu. Tak, jak to s dámou bývá. 

   Výsledek zde stojí za útrapy. Andrologie vede své nápadníky cestami, kterými ještě mnoho lidí neprošlo, a kde lze najít věci nové. Rozcestí jsou ale obvykle bez ukazatelů. Je na nás, abychom alespoň někde pomohli s jejich stavěním. 

   Dámu jistě zájem okolí těší, a poklony přijímá s radostí. Obvykle také ale sleduje, jak se uchazeči o její pozornost chovají k sobě navzájem. Zdvořilost, respekt k druhému a pravdomluvnost považuje dáma za základní předpoklad, jinak se o ni ucházet nemá smysl. Neupřímnost se nakonec sama prozradí. Žárlivost dámu odrazuje.

   Proč tento archaický editorial bez odkazů na moderní technologie a bez vyzdvihování našich skvělých úspěchů, nemajících dosud obdoby? Technologie budou záhy ještě lepší a díky Bohu za ně. K jejich využití je však třeba informací a zkušeností. Na nás je, abychom s nimi uměli pracovat a neztratili přitom skromnost, zdvořilost, ale i hrdost a eleganci.

   Proto bych byl rád, aby tento časopis a andrologická sympózia pořádaná v unikátním prostředí zámku Český Krumlov přinesla dostatek nových informací, a umožnila výměnu názorů a zkušeností v prostředí připomínajícím noblesu časů dávno minulých.

   Pak nás dáma možná pozve večer na sklenku vína při svíčce.

Vladimír Kubíček

—————

Zpět