Editorial

09.02.2010 15:45

 Uroboros je řecký výraz pro obraz hada, stočeného do kruhu a pohlcujícího vlastní ocas. V kruhu jsou často vepsána řecká slova "En to pan", neboli "Vše je jediné ". 

   Symbol se objevuje v řadě různých kultur, u starých Egypťanů i u Indiánů kmene Navajo, ve Zjevení svatého Jana, u gnostiků a ve starých alchymistických traktátech. Je vždy rozvedením symbolu kruhu, který značí jednotu a věčnost. 
   Obraz urobora je někdy doprovázen latinským textem" Draco interfecit se ipsum, maritat se ipsum, impregnat se ipsum" (Drak sám sebe zabíjí, se sebou samým se žení, sám sebe oplodňuje). Vyjadřuje se tím koloběh všeho dění, v němž život a smrt, plození a zánik jsou jen stádia věčného pohybu, v němž se nic neztrácí a v němž se věčnost uskutečňuje jako věčný návrat.

   Vypůjčil jsem si starobylý symbol k ilustraci snahy o vytvoření celistvého, navazujícího kruhu medicínských vědomostí v oboru, který se zabývá péčí o zdraví muže. 
   Kruh by měl začínat péčí o muže od základů prenatálních, pokračovat péčí o chlapce a muže dospívající, vrcholit péčí o muže dospělé a končit péčí o muže stárnoucí a staré. Genetika kruh uzavírá. 
   Toto suplementum přináší další články do kruhu, do "těla" hada. Až se podaří kruh uzavřít, a had se zakousne do svého ocasu, budeme moci již jenom pečovat o jeho blaho. Zatím je třeba kruh vytvářet, což dá někdy mnoho práce. Děkuji proto všem, kdo přispěli k tomu, aby toto suplementum vzniklo. 
   Je třeba už myslet na další část hada, který by se snad mohl jmenovatandroboros.

 Vladimír Kubíček

—————

Zpět