Dopis členům ČSSM

12.12.2017 11:05

12. prosince 2017

 

Milá kolegyně, vážený kolego

 

Dovolte mi, abych využil této příležitosti a s blížící se Chanukou i Vánoci vyjádřil jménem celé Rady ČSSM přání klidného a krásného prožití svátků a taktéž skvělý a úspěšný nový rok.

Jako každoročně, tak i letos tu máme agendu s koncem roku spojenou. A je poněkud obšírnější a obsahuje dárečky, jak se na Chanuku či o Vánocích sluší.

1.    Dáreček 1: Opět máme fondy, z nichž můžeme uhradit alespoň některým zájemcům členství v ISSM nebo v ESSM. Valná hromada rozhodla, že bude propláceno členství těm, kdož jsou aktivní, což bude hlavní kritérium (viz níže)

2.   Dáreček 2: Opět máme nabídku sponsoringu ze strany ESSM k návštěvě kongresu ISSM/ESSM v únoru 2018 pro mladé vědce

3.    Valná hromada v r. 2017 odhlasovala zavedení ročních členských příspěvků  300,- Kč/ročně, studenti pregraduálního denního studia 150,- Kč/rok. Členská sleva z účastnického poplatku odborné akce ČSSM (symposium nebo sympatibulum) v Č. Krumlově činí 100,- Kč

 

Co z toho plyne?

·         Žadatelé o členství v ESSM musí uhradit členský příspěvek na rok 2018 a přihlásit aktivní nebo pasivní účast na sympatibulu v Č. Krumlově v r. 2018

·         Žadatelé o členství v ISSM musí uhradit členský příspěvek na rok 2018 a přihlásit aktivní účast na sympatibulu v Č. Krumlově v r. 2018

·         Žadatelé o sponsoring účasti na kongresu ISSM / ESSM musí uhradit členský příspěvek na rok 2018 a přihlásit aktivní účast na sympatibulu v Č. Krumlově v r. 2018 a v r. 2018 by neměli překročit věkový limit 35 let

Jak zaplatit členské příspěvky?

Je v zásadě jediná možnost, a to převodem na účet č. 1092008951/5500. Variabilní symbol nechť je Vaše datum narození ve formátu DDMMRRRR, tj. kdo se narodil 2.11.1970, napíše 02111970 apod.

Jak se přihlásit k účasti na Sympatibulu?

Zatím lze jen mailem na konference@cssmweb.cz, napište, o jakou prezentaci máte zájem (poster nebo ústní sdělení) a obratem obdržíte šablonu k abstraktu a/nebo posteru.

Do týdne pak začne fungovat WEB našeho sympatibula na agenturních stránkách a tam bude možno se „oficiálně“ přihlásit a zaplatit úč. poplatek

Jak nám o tom dát vědět?

Kdo chce nějaký „dáreček“: musí zaplatit členské příspěvky a přihlásit se k účasti na sympatibulu do 16.12. a poslat email na info@cssmweb.cz zprávu „zaplaceno a přihlášeno“ a uvést ten var.sy.

Kdo nechce dáreček, nemusí se starat o nic, jen aby uhradil příspěvek do 31.3.2018. Ovšem pokud bude chtít slevu z účastnického poplatku, je třeba, aby měl ten členský uhrazen dříve, než se přihlásí.

 

Kdyby byl jakýkoliv problém, pište nebo mi zavolejte (608452453).

 

Krásné dny přeji a těším se na setkání v Krumlově

 

Ondřej Trojan

Předseda Rady ČSSM

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět