02.09.2013 17:53

Sexuální a reprodukční medicína on-line je samostatný webový časopis ČSSM. ČSSM ve spolupráci s nakladatelstvím Solen vydává tématické příspěvky pod názvem Sexuální a reprodukční medicína pro praxi v periodiku Urologie pro praxi (více na https://www.urologiepropraxi.cz/)

Do on-line časopisu  by měly být zařazovány zdařilé příspěvky, články zaslané recipročně těmi, kdo využili grant ESSM,  od přednášejících na sympóziích etc. Články jsou zaměřeny na aktuální témata v oblasti sexuální a reprodukční medicíny a v oborech příbuzných. 

—————

Zpět