13. andrologické sympózium v Českém Krumlově 2008 (shrnutí)

31.01.2010 17:28

 XIII. andrologické sympózium v Českém Krumlově, 6. – 7. června 2008.

 

Ve dnech 6. a 7. června se konalo tradiční andrologické sympózium v barokním Prokyšově sále prelatury v Českém Krumlově.  Sympózium v pořadí třinácté se konalo „sub auspiciis“ České společnosti pro sexuální medicínu ČSSM), která je součástí Evropské společnosti pro sexuální medicínu (ESSM) a Mezinárodní společnosti pro sexuální medicínu (ISSM). Mezioborové setkání na téma „sexuální, reprodukční medicína a právo“ se vydařilo znamenitě. Noví přednášející spolu s pravidelnými přispěvateli sympózia vytvořili neobyčejně zajímavý program, v sále o kapacitě 130 – 140 posluchačů nestačily chvílemi židle.  

Primář MUDr. František Koukolík, DrSc. přednesl úvodní téma „Morální mozek“ navazující na jeho loňskou publikaci „O vědomí, empatii, altriusmu, lásce, zlu a religiozitě (Proč se Dostojevskij mýlil)“. Primář Koukolík  přednesl poutavě příspěvek  obohacený o zcela nové informace a přislíbil článek na toto téma.

Příspěvek A. Kubičkové a doc. PhDr. Ing. H. Konečné, CSc. „Podíl muže na plánování rodiny“ přinesl nový pohled ve smyslu pozitivního plánování rodiny, rozdílný od zažitého modelu plánování rodiny = antikoncepce. 

PhDr. Laura Janáčková, CSc. přednesla zajímavou přednášku zpracovávající  erotickou  nonverbální komunikaciPhDr. Ludmila Brůhová (fyzioterapie) přehled možných fyzioterapeutických postupů u ženské sexuální dysfunkce.

Biolog prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. zaujal publikum příspěvkem „Postdarwinistické modely evoluce u sexuálních organizmů“, který ač byl z oblasti základního výzkumu, byl neobyčejně zajímavý a vyvolal („ne“)očekávanou pozornost. Čtenáři, kteří znají Flegrovy knihy „Úvod do evoluční biologie“ a „Zamrzlá evoluce“ (obojí Galileo , Academia 2007) měli možnost poslechnout si přednášku v medicínských kruzích nebývalou. Zájemcům o neobyčejně  zajímavý pohled na evoluci sexuálně se množících organizmů (vč. Homo sapiens) je třeba zmíněné publikace vřele doporučit.

Minisympózium Eli Lilly přineslo ve dvou příspěvcích MUDr. Taťány Šrámkové, CSc. a MUDr. Ondřeje Trojana souhrn současných možností terapie erektilní dysfunkce a informace o nové možnosti terapie, kterou přináší pravidelné podávání Cialisu  tbl.5 mg pro die.

Večerní výroční setkání – valná hromada ČSSM se konalo tradičně v renesanční krčmě „U dwau Maryí“. Diskutovala se dosavadní činnost ČSSM,  možnosti dalšího vývoje společnosti a plánované aktivity. Asi 40 účastníků sympózia se poté vydalo na noční prohlídku středověkého centra a zámku za doprovodu dvou průvodců.

Sobota 7. června byla věnována sdělením praktickým – MUDr. Pavel Pokuta přednesl  vynikající soubor instruktivních kazuistik ze své praxeprof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.  prezentovalvýsledky nejnovějšího národního výzkumu sexuálních dysfunkcí u obyvatelstva ČR a diskusi iniciující příspěvek „Existuje bisexualita?“.

MUDr. H. Reguli přednesla přednášku hodnotící vliv testikulární pulpektomie na denzitu kostní tkáně se zneklidňujícím zjištěním signifikantního výskytu osteoporózy lumbální  páteře po čtyřech letech trvání androgenní deficience.

Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. přednesla příspěvek na téma mezioborové spolupráce u poruch mužského pohlavního vývoje, zaměřený na praktickou preventivní andrologii v dětském a adolescentním věku.

Samostatná porodní asistentka Milena Dvořáková přednesla téma „Sexualita ženy z pohledu porodní asistentky“, po němž následovaly dotazy hlavně z řad přítomných gynekologů.

MUDr. M. Sutorý poté přednesl příspěvek zabývající se iatrogenním vznikem erektilní dysfunkce na extenzním stole, používaném v traumatologii pro repozice fraktur dolních končetin.

MUDr. Ondřej Trojan poté prezentoval 10-ti letý přehled zkušeností s terapií PDE5i s perspektivami terapie těmito léky v budoucnu.

V krásném letním  sobotním odpoledni byl stále Prokyšův sál plný, hostem sympózia byl JUDr. Tomáš Sokol s přednáškou „Právní aspekty a právní rizika mužského (sexuálního) chování, prevence problémů“. Z přehledu soudně řešených případů, které se zabývaly obviněním lékaře z sexuálně interpretovaného chování vyplynulo, že nejlepší je vyhnout se těmto problémům. Prevence vzniku problémů spočívající v přítomnosti třetí osoby při vyšetření (nejčastěji sestry při vyšetřování ženy - pacientky  mužem-lékařem) je pravděpodobně nejefektivnější postup. JUDr. Tomáš Sokol přislíbil článek na toto téma.

MUDr. Karel Kočí, CSc. přednesl své zkušenosti s operační terapií infertility u psychopatického muže: „Z operačního sálu do soudní síně snadno a rychle“. Při této kazuistice by bylo slyšet špendlík spadnout. Závěr vyzněl ve prospěch prevence a doporučení řádného pojištění lékaře včetně pojištění práv na ochranu osobnosti pacienta (vzorová smlouva České lékařské komory na webu ČLK).

Sympózium se vydařilo, za podporu je nutno velmi  poděkovat farmaceutickým firmám Eli Lilly, Zentiva a Pfizer.

V době začínajícího léta si návštěvníci sympózia mohli užít krásy Českého Krumlova ještě před sezónou plnou turistů, za jasného slunečního svitu i při noční prohlídce středověkého centra a zámku. Možnost odpočinout si v prostředí „zastaveného času“, zamyslet se nad svou prací ve společnosti lidí, kteří se sexuální a reprodukční medicínou zabývají jako svou hlavní pracovní náplní je po léta hlavním smyslem těchto sympózií, pořádaných pro české a slovenské lékaře, kteří pracují v našich, reálných podmínkách. Články, literatura  a webové stránky navazující na témata sympózií jsou (a budou) k dispozici v českém jazyce. Mají za cíl zlepšit komunikaci mezi českými odborníky a přinést prakticky užitečné informace lékařům, psychologům a dalším vědeckým pracovníkům v naší zemi.

MUDr. Vladimír Kubíček, CSc.,

předseda ČSSM

Centrum andrologické péče

České Budějovice, Praha 5

kubicekmudr@iol.cz

—————

Zpět