AKTUALITY

02.04.2019 15:05

Prodloužení aktivní účasti do 7. 4. 2019 - Symposium České společnosti pro sexuální medicínu, 24.-25.5.2019

dovolujeme si Vás informovat o prodloužení termínu přihlášek k aktivní účasti do 7. 4. 2019. Máte poslední možnost přihlásit se formou přednášky nebo posteru.
Pokud jste již k aktivní nebo pasivní účasti přihlášeni, berte, prosím, tento email jako informační.

POŘADATEL
Česká společnost pro sexuální medicínu, člen European Society for Sexual Medicine

K dnešnímu dni máme potvrzená sdělení např. od:

Dr. Woet L. Gianotten: „Sexuality in elderly“. Významný holandský sexuolog a psychoterapeut. (https://www.sexualhealthvisual.com/Woet_Gianotten.html

Doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.: „Obraz jako sexuální stimul: médium, materialita, touha“. Historik umění a neurovědec. (https://www.databazeknih.cz/zivotopis/ladislav-kesner-13218)

Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D.:  „Konzumace pornografie u dětí a adolescentů“. Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Brno. (https://www.muni.cz/lide/319690-anna-sevcikova/projekty)

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.: „Úspěchy a výzvy světového LGBTQ+ aktivismu: perspektiva kvality života a zdraví.“ Národní Ústav Duševního zdraví, Klecany. (www.nudz.cz/pracovnik/?id=517

TÉMATA
– Mužské sexuální dysfunkce: diagnostika, terapie, aktuální trendy v léčbě a výzkumu
– Ženské sexuální dysfunkce: diagnostika, terapie, aktuální trendy v léčbě a výzkumu
– Hypo/hypergonadismus: aktuální trendy v léčbě
– Infertilita a hypofertilita: výzkum, diagnostika, terapie, aktuální léčebné postupy
– Hormonální preparáty a sexuální funkce
– Sexuální funkce u onkologických pacientů
– Sexuální funkce u psychiatrických pacientů
– Sexualita a stárnutí
– Dětská a preventivní sexuologie
– Poruchy sexuální preference, parafilie: výzkum, diagnostika a léčba
– Transsexualita: úskalí diagnostiky, léčby, právní aspekty
– Mozek a sexualita
– Zajímavé případy z klinické sexuologie: diferenciální diagnostika a postup řešení
– Etické aspekty sexuální a reprodukční medicíny

DŮLEŽITÁ DATA
                  7. 4. 2019    Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti
                30. 4. 2019   Termín úpravy/uploadu abstraktu přednášky do sborníku
                   7. 5. 2019    Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku
24. 5. - 25. 5. 2019    SYMPOSIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO SEXUÁLNÍ MEDICÍNU

Zde máte k dispozici odkazy na stránky symposia a registrace:
Webové stránky symposia: ZDE
Registrace k pasivní účasti: ZDE
Registrace k aktivní účasti: ZDE
Informace k aktivní účasti: ZDE
Předběžný program: ZDE
Informace v pdf: ZDE
Kliknutím na odkazy budete přesměrováni na webové stránky s příslušnými informacemi – v levém sloupci je k dispozici menu s dalšími informacemi.

Sekretariát symposia, informace:
Petra Jarolímová
BOS. org s. r. o.
U Michelského mlýna 1535/8a
140 00 Praha 4
tel.: +420 257 211 354
praha@bos-congress.cz
www.bos-congress.cz
https://www.bos-congress.cz/cssm2019

—————

28.11.2018 16:11

Sympozium České společnosti pro sexuální medicínu 2019

Sympozium České společnosti pro sexuální medicínu

24.-25.5.2019, Český Krumlov

Odborná garance:

MUDr. Ondřej Trojan, FECSM – TH klinika s.r.o. Praha

Cílová skupina účastníků: urologové, sexuologové, psychologové, gynekologové, endokrinologové, praktičtí lékaři

Předpokládaná účast: 150 – 200 účastníků

Informace: Petra Jarolímová – jarolimova@bos-congress.cz, mob.: 602 450 226 www.bos-congress.cz/cssm2019

—————

12.12.2017 11:05

Dopis členům ČSSM

12. prosince 2017

 

Milá kolegyně, vážený kolego

 

Dovolte mi, abych využil této příležitosti a s blížící se Chanukou i Vánoci vyjádřil jménem celé Rady ČSSM přání klidného a krásného prožití svátků a taktéž skvělý a úspěšný nový rok.

Jako každoročně, tak i letos tu máme agendu s koncem roku spojenou. A je poněkud obšírnější a obsahuje dárečky, jak se na Chanuku či o Vánocích sluší.

1.    Dáreček 1: Opět máme fondy, z nichž můžeme uhradit alespoň některým zájemcům členství v ISSM nebo v ESSM. Valná hromada rozhodla, že bude propláceno členství těm, kdož jsou aktivní, což bude hlavní kritérium (viz níže)

2.   Dáreček 2: Opět máme nabídku sponsoringu ze strany ESSM k návštěvě kongresu ISSM/ESSM v únoru 2018 pro mladé vědce

3.    Valná hromada v r. 2017 odhlasovala zavedení ročních členských příspěvků  300,- Kč/ročně, studenti pregraduálního denního studia 150,- Kč/rok. Členská sleva z účastnického poplatku odborné akce ČSSM (symposium nebo sympatibulum) v Č. Krumlově činí 100,- Kč

 

Co z toho plyne?

·         Žadatelé o členství v ESSM musí uhradit členský příspěvek na rok 2018 a přihlásit aktivní nebo pasivní účast na sympatibulu v Č. Krumlově v r. 2018

·         Žadatelé o členství v ISSM musí uhradit členský příspěvek na rok 2018 a přihlásit aktivní účast na sympatibulu v Č. Krumlově v r. 2018

·         Žadatelé o sponsoring účasti na kongresu ISSM / ESSM musí uhradit členský příspěvek na rok 2018 a přihlásit aktivní účast na sympatibulu v Č. Krumlově v r. 2018 a v r. 2018 by neměli překročit věkový limit 35 let

Jak zaplatit členské příspěvky?

Je v zásadě jediná možnost, a to převodem na účet č. 1092008951/5500. Variabilní symbol nechť je Vaše datum narození ve formátu DDMMRRRR, tj. kdo se narodil 2.11.1970, napíše 02111970 apod.

Jak se přihlásit k účasti na Sympatibulu?

Zatím lze jen mailem na konference@cssmweb.cz, napište, o jakou prezentaci máte zájem (poster nebo ústní sdělení) a obratem obdržíte šablonu k abstraktu a/nebo posteru.

Do týdne pak začne fungovat WEB našeho sympatibula na agenturních stránkách a tam bude možno se „oficiálně“ přihlásit a zaplatit úč. poplatek

Jak nám o tom dát vědět?

Kdo chce nějaký „dáreček“: musí zaplatit členské příspěvky a přihlásit se k účasti na sympatibulu do 16.12. a poslat email na info@cssmweb.cz zprávu „zaplaceno a přihlášeno“ a uvést ten var.sy.

Kdo nechce dáreček, nemusí se starat o nic, jen aby uhradil příspěvek do 31.3.2018. Ovšem pokud bude chtít slevu z účastnického poplatku, je třeba, aby měl ten členský uhrazen dříve, než se přihlásí.

 

Kdyby byl jakýkoliv problém, pište nebo mi zavolejte (608452453).

 

Krásné dny přeji a těším se na setkání v Krumlově

 

Ondřej Trojan

Předseda Rady ČSSM

 

 

 

 

 

 

—————