AKTUALITY

09.01.2022 15:14

Dopis předsedy ČSSM 2022

Vážení členové České společnosti pro sexuální medicínu, v příloze naleznete dopis předsedy ČSSM.

Těšíme se na setkání s Vámi všemi v Českém Krumlově.

dopis_TRIKRAL_2022.pdf (190,6 kB)

—————

23.04.2021 08:53

Dopis předsedy ČSSM - nový termín kongresu 2021

—————

25.03.2021 14:58

Projekt Parafilik „Nemůžete za své pocity, můžete za své činy“

Vážené kolegyně a kolegové,

Rádi bychom Vás požádali o spolupráci při doporučení služeb projektu Parafilik pro Vaše klienty či pacienty, kteří se Vám svěřili o neobvyklém nastavení své sexuality. Projekt Parafilik nabízí anonymní a bezplatnou, intenzivní poradensko-terapeutickou pomoc zaměřenou specificky na osoby s neobvyklou sexuální preferencí a jejich blízké.

Pokud se ve své praxi odborně věnujete jiným tématům, než jsou parafilie, nebo vnímáte, že se při práci s lidmi s parafiliemi cítíte nejistě, doporučte jim možnost bezplatné a anonymní odborné terapeutické pomoci v projektu Parafilik. Veškeré informace můžete klientům předat v přiložené informační brožuře https://parafilik.cz/static/media/brozura.pdf?091c7e , zároveň můžete informace o nabídce našich intervencí/služeb distribuovat pomocí letáku https://parafilik.cz/static/media/letak_A4.pdf?091c7e , který bude umístěn na viditelné místo ve Vaší ordinaci. Můžete tak usnadnit osobám s parafilní preferencí přístup k naší nabídce poradensko-terapeutické pomoci. 

 

Veškeré materiály si můžete stáhnout a vytisknout ZDE - 

brožura https://parafilik.cz/static/media/brozura.pdf?091c7e , 

leták https://parafilik.cz/static/media/letak_A4.pdf?091c7e , 

případně nás můžete kontaktovat na parafilik@nudz.cz mailto:parafilik@nudz.cz a my Vám je zašleme vytištěné na Vaši adresu.
Veškeré informace také naleznete na webových stránkách projektu: https://parafilik.cz/

Děkujeme!

Za tým projektu Parafilik,
Mgr. Lucie Krejčová, Ph.D.

—————

17.03.2021 13:06

Prostatic surgery, Erectile Dysfunction and Psychosocial consequences

Rádi bychom Vás pozvali na sledování nového webináře v rámci vzdělávacího programu „BERLIN-CHEMIE ONLINE ACADEMY“.

Živý webinář na téma „Prostatic surgery, Erectile Dysfunction and Psychosocial consequences" se uskuteční ve středu 31.3.2021 od 13.00 do 14.00 hodin.

Webinář bude vysílán v anglickém jazyce s možností simultánního překladu do ruštiny. V jeho průběhu je možné přednášejícím klást dotazy. Obsah webináře bude k dispozici až jeden rok po živém přenosu na webu „BERLIN-CHEMIE ONLINE ACADEMY“.

Registrace zdarma na https://www.berlinchemieacademy.com

 

Berlin-Chemie_Webinar_Urology.pdf (0 )

—————

10.09.2020 17:52

Zápis z Valné hromady ČSSM 4. 9. 2020

Zápis z Valné hromady ČSSM v Českém Krumlově dne 4.9.2020

 

17:32 zahájení Valné hromady dle Stanov ČSSM


 

Počet přítomných členů 20

Souhlas s programem 20/0/0 (pro/proti/zdrželo se hlasování)

 

  1. Finanční stav ČSSM, poplatky za sympozium  

- souhlas s referátem o hospodaření za poslední rok – hlasování 20/0/0

- navýšení členských poplatků pro sympozium – základní sazba 1500,-, pro studenty 750,- Kč - hlasování 16/3/0

   

  1. Členské poplatky

- výši ponechat na 300,- Kč za rok - hlasování  20/0/0

  1. Průběh ESSM v Praze 2020

  2. Volby do rady ČSSM

- kandidáti a počet získaných hlasů

 - Dr. Trojan na pozici člena rady a předsedu – 16 z 20 hlasů

 - Dr. Klapilová na pozici člena rady – 18 z 20 hlasů

 - Dr. Broul na pozici člena rady – 17 z 20 hlasů

 - Prof. Weiss na pozici člena rady - 18 z 20 hlasů

 - Doc. Pastor na pozici člena rady - 17 z 20 hlasů

 

  1. Změny stanov ČSSM

- Čl. 7/10 – hlasování 20/0/0

- Čl. 8/4 – předseda i rada se volí na období 3 let, max. 2 po sobě jdoucí funkční období – hlasování 15/0/0

 - Čl. 8/6f - zrušeno – hlasování 20/0/0

- Čl. 9/4 předseda rady je zároveň i předseda spolku - hlasování 20/0/0

- Čl. 9/11 přijetí nového člena rady i během funkčního období, funkce bude platná do dalších voleb – hlasování 20/0/0

 

  1. Členská základna 

- k datu konání voleb zaplatilo členský poplatek 35 členů

 

  1. Náměty z pléna

  • Pořádající agentura bude na příští sympozia omezenému počtu zájemců nabízet finančně zvýhodněné ubytování  - hlasování 20/0/0

—————