AKTUALITY

09.05.2023 14:36

Jak zaplatit členské příspěvky?

Je třeba provést úhradu převodem na účet č. 1092008951/5500. Variabilní symbol, nechť je Vaše datum narození ve formátu DDMMRRRR, tj. kdo se narodil 2.11.1970, napíše 02111970 apod.

Pro rok 2023 je výše členského příspěvku stanovena na 300,- Kč.

—————

03.05.2023 13:34

Seznam kandidátů do Rady ČSSM pro následující volební období.

Níže naleznete seznam kandidátů do Rady ČSSM a jejich medailonky (v abecedním pořadí).

 

MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM pracuje jako primář Sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. V roce 2013 složil mezinárodní zkoušku ze sexuální medicíny a stal se Fellow of the European Committee of Sexual Medicine (FECSM). V roce 2015 dokončil postgraduální studium a obhájil disertační práci na téma Kvalita života a erektilní dysfunkce po radikální prostatektomii.

Ve výboru ČSSM jsem dosud pracoval již dvě volební období a proto bych rád pokračoval. Jsem připraven i nadále pro společnost pracovat a plnit náročné úkoly, což by mělo racionální opodstatnění pro zachování kontinuity přístupu k odborným záležitostem a komunikace s administrativou. V tomto volebním období jsem se rozhodl kandidovat jak na člena výboru, tak i na post předsedy spolku.

 

Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D. (ECPS) je vedoucí Centra pro sexuální zdraví a intervence na Národním Ústavu Duševního Zdraví a vyučující na Fakultě Humanitních Studií Univerzity Karlovy. Ph.D. získala v oboru lékařská psychologie a psychopatologie na 1.LF UK, je držitelkou certifikátu European Certified Psychosexuologist udělovaného společností ESSM a absolventkou řady domácích a zahraničních psychoterapeutických výcviků v oblasti psychosexuologie a prevence sex. násilí. Je aktivní členkou domácích i mezinárodních sexuologických společností (ČSSM, SS ČLS JEP, ESSM/ISSM, IASR, ESMN). Již více než 15 let provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti sexuální medicíny a o tomto předmětu také přednáší studentům. Věnuje se rovněž rozvoji a testování preventivních intervencí pro osoby ve zvýšeném riziku páchání sexuální delikvence, osoby s parafilií a poruchou genderové identity.

Členkou rady ČSSM (poradcem pro vědu a výzkum) je již od roku 2015, v letošním roce by ráda znovu kandidovala na člena předsednictva, případně i na post předsedy rady pro následující funkční období.

 

MUDr. Jan Novák, FEBU, FECSM je absolventem 1. LF UK. Působí na Urologické klinice VFN a 1. LF UK, dále v Centru lékařské genetiky a reprodukční medicíny Gennet a na TH klinice v Praze. V roce 2019 úspěšně složil atestaci z urologie a získal titul FEBU, v roce 2020 získal titul FECSM a v roce 2021 úspěšně složil atestaci ze sexuologie. V roce 2022 absolvoval 3měsíční stáž ESSM Surgical Academy v německém Kielu zaměřenou na andrologickou operativu. Krumlovských sympozií se pravidelně účastní od roku 2017 a v roce 2022 byl zvolen členem rady ČSSM.

 

MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM

Od února 1992 pracuji jako samostatný psychiatr a sexuolog, 2008 jsem založil NZZ TH klinika, s.r.o. V oborech psychiatrie a sexuologie působím řadu let též jako soudní znalec.

Publikoval jsem řadu odborných článků v domácích i mezinárodních časopisech a přednášel na četných odborných akcích. Specializuji se mj. na terapii sexuálních poruch, psychoterapii sexuálních deviací, párovou sexuální terapii, psychoterapii i farmakoterapii duševních nemocí a poradenství související s těmito terapeutickými oblastmi.

V roce jsem 2018 obhájil disertační práci týkající se diagnostických možností u parafiliků. Jsem členem Evropské společnosti pro sexuální medicínu, České sexuologické společnosti, International Academy of Sex Research, International Association for the Treatment of Sex Offenders.

Od r. 2005 jsem členem rady České společnosti pro sexuální medicínu, posledních 8 let ve funkci předsedy rady (2 funkční období). Letos kandiduji na pozici člena rady, kde chci nadále podporovat odborný rozvoj i mezinárodní kontakty ČSSM.

 

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. je vedoucí klinický psycholog v Sexuologickém ústavu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK, profesor klinické  psychologie na katedře psychologie FF UK a na katedře psychologie Komenského university v Bratislavě.  Ve své klinické praxi se zaměřuje na terapii sexuálních dysfunkcí, poruch sexuální preference a transsexuality. Předseda Sexuologické společnosti ČLS JEP.

 

MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM, MBA 

Absolvent 1. LF, zaměstnanec Urologické kliniky VFN a 1. LF v Praze, kde je od r. 2012 primářem a od ledna 2023 také primářem tamějšího Sexuologického ústavu. Je členem výboru České urologické společnosti ČLS JEP, předsedou její andrologické sekce, členem Sexuologické společnosti ČLS JEP, ČSSM, ESSM / ISSM, EAU. Věnuje se převážně andrologické diagnostice a terapii, včetně operační. Rád by kandidoval na člena rady ČSSM na další období v letošních volbách. 

 

medailon kandidat_2023_OT.pdf (162362)

 

MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM pracuje jako primář Sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. V roce 2013 složil mezinárodní zkoušku ze sexuální medicíny a stal se Fellow of the European Committee of Sexual Medicine (FECSM). V roce 2015 dokončil postgraduální studium a obhájil disertační práci na téma Kvalita života a erektilní dysfunkce po radikální prostatektomii.
Ve výboru ČSSM jsem dosud pracoval již dvě volební období a proto bych rád pokračoval. Jsem připraven i nadále pro společnost pracovat a plnit náročné úkoly, což by mělo racionální opodstatnění pro zachování kontinuity přístupu k odborným záležitostem a komunikace s administrativou. V tomto volebním období jsem se rozhodl kandidovat jak na člena výboru, tak i na post předsedy spolku.
 
 
Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D. (ECPS) je vedoucí Centra pro sexuální zdraví a intervence na Národním Ústavu Duševního Zdraví a vyučující na Fakultě Humanitních Studií Univerzity Karlovy. Ph.D. získala v oboru lékařská psychologie a psychopatologie na 1.LF UK, je držitelkou certifikátu European Certified Psychosexuologist udělovaného společností ESSM a absolventkou řady domácích a zahraničních psychoterapeutických výcviků v oblasti psychosexuologie a prevence sex. násilí. Je aktivní členkou domácích i mezinárodních sexuologických společností (ČSSM, SS ČLS JEP, ESSM/ISSM, IASR, ESMN). Již více než 15 let provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti sexuální medicíny a o tomto předmětu také přednáší studentům. Věnuje se rovněž rozvoji a testování preventivních intervencí pro osoby ve zvýšeném riziku páchání sexuální delikvence, osoby s parafilií a poruchou genderové identity.
Členkou rady ČSSM (poradcem pro vědu a výzkum) je již od roku 2015, v letošním roce by ráda znovu kandidovala na člena předsednictva, případně i na post předsedy rady pro následující funkční období.
 
MUDr. Jan Novák, FEBU, FECSM je absolventem 1. LF UK. Působí na Urologické klinice VFN a 1. LF UK, dále v Centru lékařské genetiky a reprodukční medicíny Gennet a na TH klinice v Praze. V roce 2019 úspěšně složil atestaci z urologie a získal titul FEBU, v roce 2020 získal titul FECSM a v roce 2021 úspěšně složil atestaci ze sexuologie. V roce 2022 absolvoval 3měsíční stáž ESSM Surgical Academy v německém Kielu zaměřenou na andrologickou operativu. Krumlovských sympozií se pravidelně účastní od roku 2017 a v roce 2022 byl zvolen členem rady ČSSM.
 
MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM
Od února 1992 pracuji jako samostatný psychiatr a sexuolog, 2008 jsem založil NZZ TH klinika, s.r.o. V oborech psychiatrie a sexuologie působím řadu let též jako soudní znalec.
Publikoval jsem řadu odborných článků v domácích i mezinárodních časopisech a přednášel na četných odborných akcích. Specializuji se mj. na terapii sexuálních poruch, psychoterapii sexuálních deviací, párovou sexuální terapii, psychoterapii i farmakoterapii duševních nemocí a poradenství související s těmito terapeutickými oblastmi.
V roce jsem 2018 obhájil disertační práci týkající se diagnostických možností u parafiliků. Jsem členem Evropské společnosti pro sexuální medicínu, České sexuologické společnosti, International Academy of Sex Research, International Association for the Treatment of Sex Offenders.
Od r. 2005 jsem členem rady České společnosti pro sexuální medicínu, posledních 8 let ve funkci předsedy rady (2 funkční období). Letos kandiduji na pozici člena rady, kde chci nadále podporovat odborný rozvoj i mezinárodní kontakty ČSSM.
 
Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. je vedoucí klinický psycholog v Sexuologickém ústavu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK, profesor klinické  psychologie na katedře psychologie FF UK a na katedře psychologie Komenského university v Bratislavě.  Ve své klinické praxi se zaměřuje na terapii sexuálních dysfunkcí, poruch sexuální preference a transsexuality. Předseda Sexuologické společnosti ČLS JEP.
 
MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM, MBA 
Absolvent 1. LF, zaměstnanec Urologické kliniky VFN a 1. LF v Praze, kde je od r. 2012 primářem a od ledna 2023 také primářem tamějšího Sexuologického ústavu. 
Je členem výboru České urologické společnosti ČLS JEP, předsedou její andrologické sekce, členem Sexuologické společnosti ČLS JEP, ČSSM, ESSM / ISSM, EAU. 
Věnuje se převážně andrologické diagnostice a terapii, včetně operační. Rád by kandidoval na člena rady ČSSM na další období v letošních volbách. 
 

—————

06.04.2023 09:35

Dopis předsedy 6.4.2023 - pozvánka na valnou hromadu a volby do rady ČSSM

V příloze nalezenete dopis předsedy ČSSM z 6.4.2023. 

dopis_pozvanka_volbyVH_2023.pdf (235627)

—————

27.01.2023 13:01

Kongres ČSSM 26.05.2023 - 27.05.2023

Stránky kongresu + přihlášky k aktivní účasti:

https://www.bos-congress.cz/cssm2023

 

 

—————

02.01.2023 09:47

Dopis předsedy ČSSM - listopad 2022

—————