RADA ČSSM

MUDr. Ondřej Trojan, FECSM - předseda rady

MUDr. Ondřej Trojan, FECSM - předseda rady
psychiatr / sexuolog 1. Lékařská specializace: psychiatrie, psychoterapie, sexuologie 2. Výcvik: skupinová a individuální psychoterapie. 3. Vzdělání: Lékařská fakulta University Karlovy. Promoce 1983, pak 3 roky práce v Psychiatrické léčebně Praha, nato atestace z psychiatrie. V l....

—————

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.
je vedoucí klinický psycholog v Sexuologickém ústavu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. FK UK, profesor klinické psychologie na katedře psychologie FF UK a samostatný vědecký pracovník 1. lékařské fakulty UK. Ve své klinické praxi se zaměřuje na terapii sexuálních dysfunkcí, poruch sexuální...

—————

MUDr. Petra Vrzáčková, Ph.D., FECSM

MUDr. Petra Vrzáčková, Ph.D., FECSM
Po absolvování  1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pracuje od roku 2007 jako gynekoložka na Gynekologicko-porodnické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze „u Apolináře“. V roce 2012 úspěšně zakončila po studiu v Oxfordu, Lyonu a Portu mezinárodní zkoušku z oboru sexuální...

—————

MUDr. Marek Broul, Ph.D., FECSM

MUDr. Marek Broul, Ph.D., FECSM
pracuje jako zástupce přednosty Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Dále pracuje na Sexuologickém oddělení Masarykovy nemocnice jako sexuolog....

—————

Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.

je evoluční psycholog a sexuolog (Ph.D. z lékařské psychologie a psychopatologie, European Certified Psychosexuologist). Vede výzkumnou laboratoř Evoluční sexuologie a psychopatologie na NÚDZ a vyučuje v rámci studijní specializace Etologie člověka na Fakultě Humanitních Studií Univerzity...

—————

MUDr. Karel Kočí, CSc. (čestný člen rady)

MUDr. Karel Kočí, CSc. (čestný člen rady)
Má přes 30 let medicinské praxe. Řadu let působil na I. urologické klinice Univerzity Karlovy v Praze a vyučoval na katedře urologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. V posledních 20 letech se věnuje andrologii, což je mladý medicinský obor, zabývající se chorobami mužských...

—————