MUDr. Ondřej Trojan, FECSM - předseda rady

MUDr. Ondřej Trojan, FECSM - předseda rady

psychiatr / sexuolog

1. Lékařská specializace: psychiatrie, psychoterapie, sexuologie

2. Výcvik: skupinová a individuální psychoterapie.

3. Vzdělání: Lékařská fakulta University Karlovy. Promoce 1983, pak 3 roky práce v Psychiatrické léčebně Praha, nato atestace z psychiatrie. V l. 1985-1990 absolvoval výcvik ve skupinové psychoterapii, 1991-3 nástavbový výcvik v bálintovské supervizi. V r. 1991 absolvoval základní výcvik lektorů sex. vzdělávání (organizováno National Institutes of Health)

Od r. 1986 do r. 1990 příprava na atestaci ze sexuologie a práce na sexuologickém odd, praxe na Sexuologickém ústavu Praha. Atestace v r. 1990.

4. Psychiatr - léčba a diagnostika duševních poruch a nemocí (farmako- i psychotherapie), léčba funkčních sexuálních poruch. oučasná práce: Hlavní práce jako sexuolog a psychiatr, klientela z oblasti funkčních sex. poruch, infertilit a sex. deviací, depresí, psychos, neuros.

5. Metoda práce: psychoterapie spojená se šetrnou farmakoterapií.
V současnosti člen výboru Sexuologické společnosti ČR pověřený styky se zahraničím. Připravuje kongres Evropské sexuologické federace v červnu 2006.

6. Jazykové vybavení: rusky, anglicky a francouzsky

Profesní orientace:

- diagnostika a léčba poruch a problémů sexuálních

- diagnostika a léčba duševních poruch a nemocí

- farmakoterapie duševních poruch a nemocí posudková práce pro soudy, policii I soukromé zájemce

- párové sexuální poradenství

- poradenství ve věci pohlavních úchylek

- vyšetřování plodnosti u muže, péče o neplodné páry

- individuální a skupinová psychoterapie      

www.sexuologie.com