MUDr. Karel Kočí, CSc. (čestný člen rady)

MUDr. Karel Kočí, CSc. (čestný člen rady)

Má přes 30 let medicinské praxe. Řadu let působil na I. urologické klinice Univerzity Karlovy v Praze a vyučoval na katedře urologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

V posledních 20 letech se věnuje andrologii, což je mladý medicinský obor, zabývající se chorobami mužských pohlavních orgánů (řecky andros = muž). Má specializační atestaci I. a II. stupně, absolvoval několik zahraničních stáží, je držitelem řady tuzemských i zahraničních certifikátů.

Publikoval více než 60 vědeckých prací, z nichž tři byly odměněny cenou za nejlepší publikaci roku, je autorem monografie o ultrasonografii a populárně-naučné knížky o andrologii, přednášel na mnoha kongresech a sympoziích v ČR i v zahraničí. Vypracoval a zavedl do klinické praxe řadu diagnostických a léčebných metod.

Je členem České urologické společnosti (ČUS), zakládajícím členem Andrologické sekce ČUS, zakládajícím členem České společnosti pro sexuální medicínu a členem European Society of Human Reproduction and Embryology. as a televizi.